25 czerwca 2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwińsku nad Wisłą odbyło się wyjazdowe seminarium szkoleniowe dla bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu płońskiego. W seminarium wzięło udział 20 osób.

Kolejne spotkanie warsztatowe środowiska bibliotekarskiego organizowane jest w ramach szkoleń prowadzonych przez instruktorów ds. realizacji zadań biblioteki powiatowej z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza w Płońsku.

70. letnią historię Biblioteki w Czerwińsku przedstawiła Pani kierownik Agnieszka Fotek, natomiast dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Płońsku Pani Bożena Kaliściak mówiła o Budowaniu marki biblioteki publicznej w synergii ze środowiskiem lokalnym.

Ponadto Bibliotekarki z Czerwińska zwanego Sakralną Perłą Mazowsza pokazały nam atrakcje turystyczne tego wyjątkowego miejsca przesiąkniętego historią i tradycją.

Popłynęliśmy w  rejs tradycyjną drewnianą łodzią po Wiśle, przeszliśmy ścieżką edukacyjną Wiślane dziedzictwo kulturowe Czerwińska nad Wisłą i zwiedziliśmy Bazylikę i Klasztor.

Serdecznie dziękujemy pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwińsku nad Wisłą za gościnność.