O Nas

więcej

Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku jest ogólnodostępną instytucją upowszechniania kultury podległą Samorządowi Miasta Płońska. Działa na rzecz społeczności lokalnej w celu zaspokajania jej potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych.
Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku działa nieprzerwanie od 1947 roku, chociaż tradycje czytelnicze w mieście sięgają już końca XIX wieku, kiedy to tworzono prywatne księgarnie, czytelnie ludowe i biblioteki szkolne. Płońska Biblioteka Publiczna w czasie swojej prawie 70 -letniej historii przechodziła różne przeobrażenia statutowe związane z przemianami administracyjnymi i ustrojowymi państwa. Pełniąc funkcje głównej książnicy powiatu płońskiego, wspierała edukację, popularyzowała wiedzę oraz była dobrze prowadzonym ośrodkiem instrukcyjno-metodycznym dla bibliotek niższego szczebla.
Szczególny rozkwit Miejskiej Biblioteki Publicznej w Płońsku nastąpił po 1999 roku, kiedy to staraniem władz miasta, instytucja otrzymała nową siedzibę przy ulicy Północnej 15 B. Dobre warunki lokalowe, nowoczesne urządzenia technologiczne, wzrastające nakłady na zakupy nowości wydawniczych oraz kreatywna kadra przyczyniają się do tego, że Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku jest przyjaznym “miejscem czytania i miejscem działania”.

Biblioteka obsługuje średnio rocznie ok. 6 tys. stałych czytelników, którzy mogą bezpłatnie korzystać z wartościowych i uniwersalnych zbiorów liczących 72 tys. woluminów. Materiały biblioteczne są stale uzupełniane i elektronicznie opracowywane. Zbiory Biblioteki to:

 • uniwersalny i największy w regionie księgozbiór literatury pięknej, naukowej i popularnonaukowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • encyklopedie, leksykony, słowniki, albumy ze wszystkich dziedzin wiedzy,
 • bogaty zbiór powieści w językach obcych: angielskim i niemieckim oraz rosyjskim,
 • 42 tytuły prenumerowanych czasopism krajowych, w tym prasa lokalna,
 • księgozbiór regionalny i wybrane dokumenty życia społecznego miasta, powiatu płońskiego i północnego Mazowsza,
 • zbiory specjalne, dokumenty elektroniczne,
 • kolekcje własne: “białe kruki”, cymelia, reprinty.

Miejska Biblioteka Publiczna jest miejscem przyjaznym i otwartym na potrzeby swoich czytelników. Stale się rozwija, wprowadzając nowe standardy obsługi interesantów, należą do nich:

 • wypożyczanie zbiorów na “zewnątrz”, udostępnianie na miejscu i wypożyczenia międzybiblioteczne,
 • katalogi o-line, komputerowe bazy danych,
 • doradztwo i pomoc w zakresie doboru literatury i tworzenia bibliografii,
 • udzielanie informacji rzeczowych, katalogowych, tekstowych i bibliotecznych,
 • stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu ( PIAP, IKONK@),
 • usługi kserograficzne, skanowanie i laminowanie dokumentów,
 • warsztaty edukacyjne i lekcje biblioteczne.

Płońska książnica oprócz tradycyjnej funkcji informacyjnej, przyczynia się do promocji kultury i wiedzy w środowisku lokalnym. Jest organizatorem cyklicznych i kameralnych imprez zapewniających mieszkańcom Płońska kontakt ze znanymi osobistościami kultury polskiej. Do najbardziej oryginalnych projektów realizowanych przez MBP należą systematycznie organizowane od 2000 roku cykle pn: Płońska Biesiada Artystyczna, Płoński Salonik Literacki, wystawy plastyczne i warsztaty edukacyjne.

Wśród wielu znakomitych gości płońska publiczność miała okazję poznać takich gości jak : Wanda Chotomska, Maria Wiernikowska, Marek Kotański, Jadwiga Barańska, Jerzy Antczak, Krzysztof Kolberger, Marian Opania, Stanisław Górka, Wojciech Machnicki, Zygmunt Broniarek, Dorota Gellner, Anna Onichimowska, Emilian Kamiński, Justyna Sieńczyłło, Stanisława Celińska, Barbara Rybałtowska, Teresa Lipowska, Czerwony Tulipan, Ernest Bryll, Marek Orzechowski, Maria Pakulnis, Wojciech Cejrowski , Władysław Bartoszewski, Anna Seniuk, Szymon Hołownia, Marzanna Graff – Oszczepalińska, Aleksander Mikołajczak, Ewa Kania, Jarosław Kret, Artur Barciś, ks. Adam Boniecki, Dorota Stalińska, Piotr Machalica, Marek Zając, Olgierd Łukaszewicz.

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku jest aktywnym partnerem działań lokalnych, które służą utrwalaniu więzi społecznych. Dzięki współpracy z instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, sportowymi, organizacjami pozarządowymi, bankami oraz mediami lokalnymi, Biblioteka zrealizowała lub uczestniczyła w wielu wiele interesujących projektach. Mają one duże znaczenie w działaniach na rzecz promocji miasta oraz utrwalaniu historii regionalnej. Do najważniejszych należą:

  • udział w projekcie “Płońsk – Stolicą kulturalną Mazowsza “(2005 r.),
  • otwarcie Sienkiewiczowskiego Szlaku Turystycznego w Płońsku (2006 r.),
  • współorganizacja wszystkich edycji “Międzynarodowych Dni ks. M. K. Sarbiewskiego “Chrześcijańskiego Horacego z Mazowsza” (od 2005 r.),
  • udział w kontaktach międzynarodowych z miastami bliźniaczymi, nawiązanych przez Samorząd Miasta Płońska ( od 2002 r.),
  • współorganizacja wielu imprez plenerowych dla mieszkańców miasta, np.: Festyn z Książką, Piknik z Atrakcjami, Miasto Dzieciom: MAMA – TATA – JA, POSTAW NA RODZINĘ i in.,
  • organizacja projektu “Kultura na Bank” oraz wystawy fotograficznej “W 80 zdjęć dookoła świata” – czyli urokliwe miejsce w obiektywach podróżujących płońszczan (2009 r.),
  • współorganizacja koncertów w hołdzie zmarłym, powszechnie szanowanym płońszczanom Płońskie Zaduszki Muzyczne “Pamięć za serce” ze Szkołą Muzyki i Tańca “NUTKA”

(od 2006 r.).

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku została dwukrotnie laureatem I miejsca w konkursie “Z kartek szelestem” w kategorii “Najlepsze inicjatywy popularyzujące czytelnictwo i kulturę”, organizowanym przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie dla bibliotek publicznych Warszawy i województwa mazowieckiego (2005, 2007).