Czytelnia Multimedialna


Adres:

ul. Północna 15 B
09-100 Płońsk

23 662-24-56 wew. 16
czytelnia@mbp-plonsk.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek - wtorek
środa - piątek
sobota

Godziny otwarcia w wakacje:

poniedziałek - piątek
soboty pracujące9.00 – 18.00
9.00 – 17.00
8.00 – 13.00


9.00 – 17.00
9.00 – 13.00


st. kustosz
mgr Bogumiła Dołkowska
dodatkowo pełniąca funkcję instruktora powiatowego ds. instrukcyjno-metodycznych


KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór (prawie 5 tysięcy woluminów) tworzą:

 • encyklopedie (w tym 32 – tomowa Encyklopedia Britannica w języku angielskim) słowniki, leksykony
 • wydawnictwa informacyjne
 • kodeksy i wydawnictwa prawnicze
 • podręczniki akademickie
 • publikacje filozoficzne, religioznawcze, psychologiczne, socjologiczne, medyczne, historyczne, i in.
 • wydawnictwa albumowe
 • przewodniki turystyczne

GAZETY I CZASOPISMA

W zasobach Czytelni znajduje się prasa bieżąca i archiwalna.

Czytelniku, w swoich pracach możesz wykorzystać artykuły publikowane w prasie, wzbogacisz w ten sposób swoją bibliografię. 

REGIONALIA

Zbiory dotyczące Płońska i Powiatu Płońskiego oraz ludzi związanych z regionem:

 • książki i broszury
 • czasopisma lokalne

KAWIARENKA INTERNETOWA

Proponuje czytelnikom stanowiska komputerowe z szybkim stałym dostępem do Internetu oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu Wi-Fi, Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.

Czytelnia oferuje odpłatnie usługi kserowania i drukowania (także w kolorze), skanowania, bindowania, laminowania.

WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

Książki, których nie ma w zbiorach MBP w Płońsku i w zbiorach płońskich bibliotek, sprowadzamy na życzenie czytelnika w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

Koszt sprowadzenia materiałów pokrywa czytelnik.

Uwaga! Książek sprowadzonych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych nie można wypożyczyć do domu – udostępnianie są wyłącznie na miejscu w Czytelni.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW W CZYTELNI MULTIMEDIALNEJ

Na miejscu w Czytelni udostępniane są  i nie podlegają wypożyczeniom na zewnątrz:

 • słowniki,
 • encyklopedie,
 • kompendia wiedzy,
 • regionalia,
 • pozycje szczególnie cenne,
 • bieżące numery gazet,
 • prasa lokalna.

Pozostałe zbiory Czytelni mogą być wypożyczane na zewnątrz :
a.       prasa archiwalna (poza numerem bieżącym) – do 7 dni
b.      książki z wydzielonych kolekcji:
Kolekcji Władysława Bartoszewskiego – do 30 dni
Kolekcji Nagrody im. J.W. Jędrzejewicza – do 30 dni
c.       pozostałe książki – do 7 dni

Za wypożyczenie książek – z ppkt. c: pozostałe książki – może być pobierana od Czytelnika kaucja zwrotna. Wysokość kaucji każdorazowo ustala dyżurujący Bibliotekarz, wydając dowód wpłaty.

Wypożyczeniu nie podlegają bieżące numery czasopism  oraz szczególnie cenne i poszukiwane zbiory.

Czytelnik ma prawo do jednoczesnego wypożyczenia najwyżej siedmiu dzieł.

Każda osoba korzystająca z usług Czytelni (książek, prasy i komputerów) zobowiązana jest do posiadania elektronicznej karty bibliotecznej i okazania jej Bibliotekarzowi w celu rejestracji odwiedzin i wypożyczeń.

Regulamin Biblioteki i cennik