Cennik usług MBP w Płońsku

 1. Druk/ksero (kolor czarny) A4 – 0,40 zł jednostronnie 0,60 zł dwustronnie
 2. Druk/ksero (kolor czarny) A3 – 0,70 zł jednostronnie 1,00 zł dwustronnie
 3. Druk/ksero (kolorowe) A4 – tekst –  0,80 zł jednostronnie 1,20 zł dwustronnie
 4. Druk/ ksero (kolor) A4 ze zdjęciem, rysunkiem, clipem, itp.:
 • do ¼ strony A4 – 1 strona – 0,80 zł
 • do ½ strony A4 – 1 strona – 1,60 zł
 • do ¾ strony A4 – 1 strona – 2,40 zł
 • do 1 strony A4 – 1 strona – 3,20 zł

Cena dotyczy każdej rozpoczętej strony wydruku.

5. Laminowanie:

 • 1 strona A4 – 4,00 zł.
 • 1 strona A3 – 6,00 zł.

6. Bindowanie – z oprawą grzbietową i okładkami:

 • do 50 kartek – 5,00 zł.
 • 51 – 100 kartek – 10,00 zł.
 • powyżej 101 kartek – 15,00 zł.

7. Skanowanie zlecone Bibliotekarzowi – 0,50 zł

8. Duplikat karty bibliotecznej – 6,00 zł

9. Koszt upomnień za nieterminowy zwrot książek:

 •  Koszt upomnienia telefonicznego – 2,00 zł
 • Koszt upomnienia pocztowego – według aktualnego cennika Poczty Polskiej S.A.

10. Koszt wysyłki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych naliczany  jest wg aktualnego cennika Poczty Polskiej S.A.

11. Za nieterminowy zwrot książek:

 • 0,10  za 1 książkę/pozycję  za każdy rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu. Przy naliczaniu opłaty nie odlicza się dni, w których Biblioteka jest nieczynna. Wysokość opłaty zaokrąglana jest do pełnych złotych. Opłatę należy uiścić w ciągu 30 dni od chwili naliczenia.

Opracowano na podstawie ZARZĄDZENIA NR 11/2022
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza
w Płońsku z dnia 30 grudnia 2022 r.