Międzynarodowe Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego 
„Chrześcijański Horacy z Mazowsza” 
pod patronatem Marszałka Sejmu RP i Biskupa Diecezji Płockiej

 

Międzynarodowe Dni ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego  – pod honorowym patronatem Biskupa Diecezji Płockiej – mają na celu propagowanie twórczości literackiej i naukowej najwybitniejszego poety łacińskiego doby baroku oraz krzewienie tradycji kulturowych i historycznych Mazowsza z czasów I RP.
Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku przystąpiła do grona instytucji i środowisk twórczych, które przywracają pamięć o Ks. Macieju Kazimierzu Sarbiewskim (1595 – 1640) nazywanym „polskim Horacym”, „sarmackim Horacym” lub” chrześcijańskim  Horacym z Mazowsza”. Uhonorowany poetyckim Wawrzynem przez Papieża Urbana VIII (1625) autor Lyricorum libri tres i rozprawy O poincie i dowcipie – urodził i wychował we wsi Sarbiewo k/ Płońska. Jako ceniony kaznodzieja,  wykładowca poetyki, filozofii, retoryki i teologii na kilku kolegiach jezuickich – był również autorem wielu tomów kazań, rozpraw i poezji. Przez całe swoje twórcze życie był związany z wieloma europejskimi ośrodkami religijnymi i naukowymi, takimi jak: Rzym, Kolonia, Wilno, Warszawa – gdzie cieszył się dużym szacunkiem i uznaniem. Inicjatywa Międzynarodowych Dni ks. M. K. Sarbiewskiego szerzona głównie przez Academię Europea Sarbieviana,  jest okazją do aktywności kulturalnej w kilku miejscowościach na Mazowszu: Płońsk, Sarbiewo, Ciechanów, Pułtusk, Warszawa.  Odbywają się wówczas konferencje naukowe, uroczyste msze, konkursy krasomówcze, koncerty poetycko-muzyczne, promocje nowości wydawniczych zaproszonych literatów, „noce poetów”, czytanie poezji Sarbiewskiego na antenie Katolickiego Radia Ciechanów.
Miejska Biblioteka Publiczna jako jeden z partnerów, wpisuje się swoją ofertą do kalendarza obchodów Dni Sarbiewskiego. Organizuje więc cykl wykładów, spotkań autorskich i wystaw oraz uzupełnia księgozbiór o nowe cenne nabytki. Uczestnikami „Saloników Literackich” są gimnazjaliści, licealiści, poloniści oraz  grupa miłośników literatury. Kolejne edycje zaowocowało interesującymi spotkaniami w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Płońsku, w czasie których gościli m.in.

 • Zbigniew Jerzyna – poeta  (2005 ) – wykład pt. „Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski”.
 • dr Teresa Kaczorowska  i Józef Pless (Lubeka – Niemcy, 2006) – wykładpt. „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”
 • dr Józef Szostakowski (Wilno – Litwa, 2007) – wykład pt. „Twórczość Sarbiewskiego w literaturze polskiej”
 • dr Grzegorz Wiśniewski (2008) – wykład pt. „Wybitne postaci opery epoki baroku”
 • dr Tadeusz Witkowski (USA, 2009) – wykład pt. „Sarbiewski – geniusz czasu zaprzeszłego”
 • dr Libor Martinek (Orawa – Czechy, 2010) – wykład pt. „Do recepcji Sarbiewskiego w Czechach i na Słowacji”
 • prof. Kazimierz Braun (USA, 2010) – wykład pt:  „Ojciec Maksymilian Maria Kolbe“
 • Poetka Janina Ossewska (Augustów, 2010) – „Spotkanie autorskie
 • prof. dr hab. Elwira Buszewicz (UJ Kraków, 2011) – wykład pt. „Sarbiewski nieprzetłumaczalny? Latinias jako walor stylistyczny poezji sarmackiego Horacego“
 • prof. Paulina Buchwald-Pelcowa (BN 2012) –  wykład pt. ” Maciej Kazimierz Sarbiewski w zbiorach Biblioteka Narodowej”
 • Ojciec Herkulan Antoni Wróbel (Argentyna,  2013) – wykład pt. „Znam Papieża Franciszka”
 • Daniel Artymowski – kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie – „WYKŁAD O KULTURZE BAROKU” (2014)
 • Romuald Mieczkowski – (Wilno) poeta, dziennikarz, animator kultury polsko-litewskiej – wykład pt.  „Magia Wilna” (2015)
 • Tomas Tomosiunas i Daniel Krajczyński – Litwa, młodzi poeci awangardy wileńskiej (2016)
 • Stefan Świetliczko (varsavianista, miłośnik historii) – wykład pt. „Trzy pochówki ks. Macieja K. Sarbiewskiego” (2017)
 • dr Dariusz Tomasz Lebioda – poeta i krytyk literacki – wykład pt. „Kazimierz Maciej Sarbiewski jako poeta europejski” (2018)

Okolicznościowe publikacje współfinasowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Płońsku:

 1. O Laur Sarbiewskiego. Wiersze nagrodzone w dziesięciu pierwszych edycjach w latach 2005 – 2014″ – antologia pod redakcją dr Teresy Kaczorowskiej (Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana),  wydana przy wsparciu finansowym Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza w Płońsku i Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku (2014),
 2. „Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ i jego twórczość.Studia i materiały”  –  pod redakcją naukową Jakuba Lichańskiego i Teresy Kaczorowskiej, jako  pokłosie międzynarodowej konferencji pt: „Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ – jego twórczość w naszej pamięci”, która odbyła się 10 maja 2014 roku w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Wydawcy: Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora i Academia Europaea Sarbieviana; publikacja dofinansowana przez partnerów: Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Urząd Gminy w Baboszewie, Powiatowe Centrum Kultury im. M. Konopnickiej w Ciechanowie, Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, Miejską Bibliotekę Publiczną im. H. Sienkiewicza w Płońsku oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie( Pułtusk – Sarbiewo2015).

 

Komitet Organizacyjny:
Stowarzyszenie Academia Eoropea Sarbieviana
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie
Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie
Związek Literatów Polskich Oddział w Ciechanowie
Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku
MODR Warszawa Oddział „POŚWIĘTNE” w Płońsku
Starostwo Powiatowe w Płońsku 
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
Urząd Miejski w Płońsku
Urząd Miejski w Ciechanowie
Urząd Miejski w Przasnyszu
Urząd Gminy w Baboszewie
Urząd Gminy Czernice Borowe
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie 
Akademia Humanistyczna w Pułtusku
Szkoła Podstawowa im. ks. M. K. Sarbiewskiego w Sarbiewie
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Płońsku
Parafie: Sarbiewo, Płońsk, Rostkowo, Jezuici w Warszawie