Wyjazdowe seminarium dla bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu płońskiego.

22 czerwca 2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Płońsku odbyło się wyjazdowe seminarium dla bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu płońskiego. W seminarium wzięło udział 13 osób.

Podczas seminarium bibliotekarze z terenu powiatu poznali historię i działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońsku.

Instruktorzy (Bogusława Marczak i Bogumiła Dołkowska) przeprowadzili szkolenie w zakresie opracowania formalnego i rzeczowego zbiorów w formacie Marc 21, a w szczególności:

– oznaczenie odpowiedzialności w punktach dostępu (pola grupy 1XX, 7XX),

– nazwy wydawców, marek, imprintów,

– prace współwydane różnych autorów: kolaboracja/kompilacja,

– opracowanie dokumentów dźwiękowych muzycznych w formacie Marc 21.

 

Serdecznie dziękujemy pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońsku za gościnność oraz pomoc w przygotowaniu seminarium.