Wypożyczalnia dla Dorosłych


Adres:

ul. Północna 15 B
09-100 Płońsk

23 662-24-56 wew. 12
wypozyczalnia@mbp-plonsk.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek - wtorek
środa - piątek
sobota

Godziny otwarcia w wakacje:

poniedziałek - piątek
soboty pracujące9.00 – 18.00
9.00 – 17.00
8.00 – 13.00


9.00 – 17.00
9.00 – 13.00


st. kustosz
mgr Wanda Bieniek


Wypożyczalnia dla Dorosłych  jest działem Biblioteki, który inspiruje oraz wspiera rozwój intelektualny, naukowy i społeczny różnych grup czytelniczych i użytkowników informacji.

Ze zbiorów Wypożyczalni mogą korzystać mieszkańcy Płońska i okolic po ukończeniu 14 roku życia. Warunkiem jest posiadanie aktualnej elektronicznej Karty Czytelnika.

Placówka jest skomputeryzowana w zakresie m.in. wypożyczeń, prolongaty terminu wypożyczeń, informacji o zbiorach, rezerwacji księgozbioru.

KSIĘGOZBIÓR

Oferuje uniwersalny księgozbiór liczący prawie 30 tys. woluminów.

Księgozbiór Wypożyczalni dla Dorosłych to m.in.:

 • wydawnictwa popularnonaukowe i naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy (w tym literatura akademicka),
 • literatura piękna polska i obca,
 • dział literatury pięknej w językach angielskim i niemieckim,
 • lektury szkolne , repetytoria, opracowania literackie,
 • księgozbiór regionalny,
 • książki dla dorosłych z dużą czcionką,

oraz

 • zbiory specjalne filmy na płytach DVD, Blu-ray i książka mówiona.

Wypożyczalnia dla Dorosłych:

 • wypożycza na zewnątrz materiały biblioteczne zgodnie z „Regulaminem Korzystania ze Zbiorów i Usług w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Sienkiewicza w Płońsku”,
 • posiada INFORMATORIUM – samodzielne stanowisko komputerowe  z dostępem do Internetu,  umożliwiające  wyszukiwanie informacji o zbiorach bibliotecznych,
 • udziela fachowych informacji i doradza w doborze literatury ,
 • aktywnie uczestniczy we wszystkich formach popularyzacji czytelnictwa i promocji książek oraz w prowadzeniu lekcji bibliotecznych dla zorganizowanych grup,
 • współorganizuje imprezy kulturalne Biblioteki , np.: Saloniki Literackie, Biesiady Artystyczne, Narodowe Czytanie, wystawy itp.).

Zasady udostępniania zbiorów Wypożyczalni  dla Dorosłych:

 • materiały biblioteczne można wypożyczyć na okres 30 dni , z wyjątkiem wybranych egzemplarzy z księgozbioru naukowego, które można wypożyczyć na okres14 dni,
 • prolongaty (przedłużenia) terminu zwrotu można dokonać wyłącznie jeden raz, jeżeli nie ma rezerwacji ze strony innych czytelników oraz nie upłynął regulaminowy okres wypożyczenia, w jednej z wybranych form:
  • online, tzn. samodzielnie logując się na indywidualnym koncie czytelniczym pod adresem:  mbp-plonsk.pl,
  • osobiście w Bibliotece
  • telefonicznie, w dziale, w którym zostały wypożyczone książki
 • za nieterminowy zwrot naliczana będzie opłata w wysokości 10 gr za każdą książkę ; przy naliczaniu opłaty nie odlicza się dni, w których Biblioteka jest nieczynna,
 • jeśli czytelnik po zalogowaniu na swoje konto poda adres e-mail, będzie otrzymywał informacje przypominające o zbliżającym się terminie zwrotu oraz odbiorze zarezerwowanych książek,
 • wypożyczalnia na życzenie czytelnika może włączyć usługę powiadamiania o rezerwacjach na telefon komórkowy,
 • wypożyczenia realizowane będą tylko po rejestracji i okazaniu elektronicznej karty bibliotecznej;

 

By zostać użytkownikiem Wypożyczalni należy:

 • przyjść do Biblioteki,
 • okazać dowód osobisty lub inny dokument zawierający PESEL,
 • zapoznać się z „Regulaminem Korzystania ze Zbiorów i Usług w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Sienkiewicza w Płońsku”,
 • podpisać zobowiązanie zawierające dane osobowe i znajomość Regulaminu,
 • pobrać indywidualną elektroniczną Kartę Czytelnika, zawierającą kod kreskowy z numerem i PIN – em.

Regulamin Biblioteki i cennik