Od 1 maja 2016 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami publicznymi powiatu płońskiego w zakresie realizacji przez nie zadań określonych w ustawie o bibliotekach.
MBP udziela bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej oraz gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały biblioteczne w celu zaspokajana potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych i kulturalnych ogółu społeczeństwa naszego powiatu.

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza
w Płońsku

09-100 Płońsk
ul. Północna 15 B
tel. 23 / 662 24 56
e-mail.: biblioteka@mbp-plonsk.pl
www.mbp-plonsk.pl
czynna:
poniedziałek 9.00 – 18.00
wtorek 9.00 – 18.00
środa 9.00 – 17.00
czwartek 9.00 – 17.00
piątek 9.00 – 17.00
sobota 8.00 – 13.00

 • Filia Biblioteczna
  09-100 Płońsk
  ul. Płocka 19
  tel. 23 / 662 46 63
  e-mail.: filia@mbp-plonsk.pl
  www.mbp-plonsk.pl
  czynna:
  poniedziałek 8.30 – 16.30
  wtorek 8.00 – 16.00
  środa 8.30 – 16.30
  czwartek 8.00 – 16.00
  piątek 8.00 – 16.00

Gminna Biblioteka Publiczna
09-130 Baboszewo
ul. J.A. Brodeckich 1
tel. 23 / 661 10 91 wew. 56
e-mail.: biblioteka1-62@tlen.pl
www. gminababoszewo.pl/136.gminna-biblioteka-publiczna
czynna:
poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

 • Filia Biblioteczna
  Mystkowo 53 (w budynku Szkoły Podstawowej)
  09-130 Baboszewo
  e-mail.: bibliotkamystkowo@gminababoszewo.pl
  czynna:
  wtorek 8.00 – 16.00
  czwartek 8.00 – 16.00
  piątek 8.00 – 12.00
 • Filia Biblioteczna
  Sarbiewo 9
  09-130 Baboszewo
  e-mail.: bibliotkasarbiewo@gminababoszewo.pl
  czynna:
  poniedziałek 9.00 – 15.00
  środa 9.00 – 15.00
  piątek 9.00 – 13.00
  sobota 9.00 – 13.00

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna
(do 31.12.2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna)
09-150 Czerwińsk nad Wisłą
ul. Wł. Jagiełły 8
tel. 24 / 231 57 61
e-mail.: gbp@czerwinsk.pl
https://gbpczerwinsk.naszabiblioteka.com/
FB
czynna:
poniedziałek – wtorek 8.00 – 16.00
środa 8.00 – 18.00
czwartek – piątek 8.00 – 16.00

sobota 8.00 – 14.00

Gminna Biblioteka Publiczna
09-164 Dzierzążnia
Dzierzążnia 28
tel. 23 / 661 59 02 wew. 47
e-mail.: ug_biblioteka@wp.pl
www.biblioteka.dzierzaznia.pl
czynna:
poniedziałek 12.00 – 16.00
wtorek – czwartek 8.00 – 12.00
piątek 12.00 – 16.00
sobota 8.00 – 12.00

Gminna Biblioteka Publiczna
09-131 Joniec
Joniec 29
tel. 23 / 661 61 77
e-mail.: gbpjoniec@vp.pl
www.gbpjoniec.naszabiblioteka.com
czynna:
poniedziałek 8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 15.00
środa 8.00 – 15.00
czwartek 8.00 – 15.00
piątek 8.00 – 15.00

Gminna Biblioteka Publiczna
09-152 Naruszewo
Naruszewo 19 a
tel. 23 / 663 10 51 wew. 38
e-mail.: biblonar@naruszewo.pl
www.biblioteka.naruszewo.pl
czynna:
poniedziałek 8.00 – 16.00
wtorek 10.00 – 18.00
środa 8.00 – 18.00
czwartek 8.00 – 16.00
piątek  8.00 – 18.00
sobota 10.00 – 18.00

 • Filia Biblioteczna
  Nowy Nacpolsk
  ul. Szkolna 18 (w budynku Szkoły Podstawowej)
  09-152 Naruszewo
  czynna:
  wtorek 9.00 – 13.30
  czwartek 10.00 – 13.30

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka
(do 31.12.2021 r. Gminny Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna)
09-120 Nowe Miasto
ul. Browarna 5
tel. 608 899 216
e-mail.: gbpnowemiasto@wp.pl
czynna:
poniedziałek – piątek 8.00 – 17.00

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Pułtuska 39
09-100 Płońsk
tel. 602 370 986
e-mail.: gminnabibliotekapubliczna@wp.pl
www.gbpplonsk.naszabiblioteka.com
czynna:
poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00
wybrane soboty 8.00 – 12.00  (informacja na stronie internetowej Biblioteki)
w wakacje:
poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00
wybrane soboty 8.00 – 12.00  (informacja na stronie internetowej Biblioteki)

Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. R. Kaczorowskiego
Biblioteka Publiczna
09-140 Raciąż
ul. J. Kilińskiego 21
tel. 789 382 390
e-mail.: biblioteka-raciaz@mckraciaz.pl 
https://mckraciaz.pl/biblioteka.html
czynna:
poniedziałek 8.00 – 18.00
wtorek – piątek 8.00 – 16.00
sobota 8.00 – 12.00

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna
(do 31.12.2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna)
09-110 Sochocin
ul. Guzikarzy 8 A
tel. 23 / 661 80 01 wew. 37
e-mail.: biblioteka@sochocin.pl
www.gbpsochocin.pl
czynna:
poniedziałek  8.00 – 16.00
wtorek 10.00 – 18.00
środa 8.00 – 16.00
czwartek 8.00 – 16.00
piątek 8.00 – 16.00
sobota 8.00 – 12.00

Gminna Biblioteka Publiczna
09-142 Załuski
ul. Gminna 17
tel. 23 / 661 90 13 wew. 117
e-mail.: gbpzaluski@op.pl
https://zaluski.bibliotekimazowsza.pl/
czynna:
poniedziałek 8.00 – 16.00
wtorek 8.00 – 16.00
środa 8.00 – 16.00
czwartek 8.00 – 18.00
piątek 8.00 – 14.00
sobota 8.00 – 14.00 (pierwsza i ostatnia sobota miesiąca)