Od 1 maja 2016 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami publicznymi powiatu płońskiego w zakresie realizacji przez nie zadań określonych w ustawie o bibliotekach.
MBP udziela bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej oraz gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały biblioteczne w celu zaspokajana potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych i kulturalnych ogółu społeczeństwa naszego powiatu.

Sieć bibliotek powiatu płońskiego tworzy 15 placówek.

Gminna Biblioteka Publiczna
09-130 Baboszewo
ul. J.A.Brodeckich 1
tel. 23 / 661 10 91 wew. 56
e-mail.: biblioteka1-62@tlen.pl
czynna:
poniedziałek – piątek 8.15 – 16.15

 • Filia Biblioteczna Mystkowo
  czynna:
  wtorek 8.00 – 16.00
  czwartek 8.00 – 16.00
  piątek 8.00 – 12.00
 • Filia Biblioteczna Sarbiewo
  czynna:
  poniedziałek 9.00 – 15.00
  środa 9.00 – 15.00
  piątek 9.00 – 15.00
  sobota 9.00 – 11.00

Gminna Biblioteka Publiczna
09-150 Czerwińsk nad Wisłą
ul. Wł. Jagiełły 8
tel. 24 / 231 57 61
e-mail.: gbp@czerwinsk.pl
www.gbp.czerwinsk.pl
czynna:
poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00
sobota 8.00 – 12.00

Gminna Biblioteka Publiczna
09-164 Dzierzążnia
Dzierzążnia 28
tel. 23 / 661 59 02 wew. 47
e-mail.: ug_biblioteka@wp.pl
czynna:
poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

Gminna Biblioteka Publiczna
09-131 Joniec
Joniec 29
tel. 23 / 661 61 77
e-mail.: gbpjoniec@vp.pl
http://ugjoniec.pl/index.php/biblioteka-publiczna
czynna:
poniedziałek (dzień wewnętrzny)
wtorek 10.00 – 18.00
środa 8.00 – 15.00
czwartek 8.00 – 15.00
piątek 8.00 – 15.00
sobota 8.00 – 15.00

Gminna Biblioteka Publiczna
09-152 Naruszewo
Naruszewo 19 a
tel. 23 / 663 10 51 wew. 38
e-mail.: biblonar@naruszewo.pl
e-mail.: biblionar@wp.pl
czynna:
poniedziałek 8.00 – 16.00
wtorek 10.00 – 18.00
środa 8.00 – 18.00
czwartek 8.00 – 16.00
piątek – sobota 10.00 – 18.00

 • Filia Biblioteczna Nacpolsk
  czynna:
  wtorek 8.30 – 13.30
  czwartek 10.00 – 14.30

Gminny Ośrodek Kultury
Gminna Biblioteka Publiczna
09-120 Nowe Miasto
tel. 608 899 216
e-mail.: gbpnowemiasto@wp.pl
e-mail.: proporczyk7@wp.pl
czynna:
poniedziałek – piątek 8.00 – 17.00

Gminna Biblioteka Publiczna
09-100 Płońsk
ul. Pułtuska 39
tel. 23 / 662 99 15
e-mail.: gminnabibliotekapubliczna@wp.pl
czynna:
poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00
w wakacje:
poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. R. Kaczorowskiego
Biblioteka Publiczna
09-140 Raciąż
ul. J. Kilińskiego 21
tel. 789 382 390
e-mail.: biblioteka-raciaz@mckraciaz.pl
www.mckraciaz.pl/nasza-biblioteka
FB
czynna:
poniedziałek 10.00 – 18.00
wtorek – czwartek 8.00 – 16.00
piątek 8.00 – 18.00

Gminna Biblioteka Publiczna
09-110 Sochocin
ul. Guzikarzy 8 A
tel. 23 / 661 80 01 wew. 37
e-mail.: biblioteka@sochocin.pl
www.gbpsochocin.pl
czynna:
poniedziałek – środa 8.00 – 16.00
czwartek 9.00 – 17.00
piątek 8.00 – 16.00
sobota 9.00 – 13.00

Gminna Biblioteka Publiczna
09-142 Załuski
Załuski 67
tel. 23 / 661 90 13 wew. 117
e-mail.: gbpzaluski@op.pl
www.zaluski.pl/pl/biblioteka
czynna:
poniedziałek 8.00 – 16.00
wtorek 8.00 – 16.00
środa 8.00 – 16.00
czwartek 8.00 – 18.00
piątek 8.00 – 14.00
sobota 8.00 – 16.00