Płońskie Zaduszki Muzyczne „PAMIĘĆ ZA SERCE” (2006 – 2017) – to cykliczne, multimedialne widowisko w hołdzie zmarłym, powszechnie szanowanym płońszczanom, odbywające się w listopadzie. Projekt pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta Płońsk Andrzeja Pietrasika – powstał, aby promować wśród młodych ludzi wartości takie jak: patriotyzm, poczucie wspólnoty lokalnej, dbałość o zachowanie regionalnej historii. Przedsięwzięcie realizowane jest od 2006 roku, a jego pomysłodawcami i głównymi organizatorami są: Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku oraz Szkoła Muzyki i Tańca „Nutka”. Autorem idei „Pamięć za Serce” był ks. Dziekan Mirosław Tabaka – Proboszcz Parafii Św. M. M. Kolbe w Płońsku.

Projekt opiera się na koncepcji „partnerstwa w kulturze i oświacie”, którą wypracowały dyr. MBP p. Bożena Kaliściak i dyr. SMiT „Nutka” p. Marzena Kunicka. W związku z tym, aby przedsięwzięcie mogło powstać, łączą swoje siły publiczne i prywatne podmioty z terenu Płońska, przede wszystkim zaś instytucje kultury  i  szkoły samorządowe szczebla miejskiego i powiatowego, wspierane przez parafie, organizacje pozarządowe i indywidualnych mieszkańców oraz media lokalne. Unikalność prezentowanego rozwiązania zawiera się w tym, że Płońsk realizuje projekt autorski, którego oryginalny scenariusz oparty jest w każdej edycji na wątkach lokalnej historii, a więc bliskiej mieszkańcom.

Widowisko „Pamięć za Serce” realizowane jest w warstwach: historyczno-biograficznej, artystycznej i multimedialnej. Stosowane środki wyrazu to: gawędy, wspomnienia, rozważania, recytacje  (prezentowane przez wykonawców z różnych środowisk pod kierunkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej ) oraz oprawa muzyczno – taneczna prezentowana przez młodych artystów Szkoły Muzyki i Tańca „Nutka”. Integralną częścią koncertu są  wizualizacje multimedialne realizowane przez Bibliotekę. Niepowtarzalny zaduszkowy nastrój wprowadzają fotografie i  materiały archiwalne ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Płońsku, Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta oraz archiwów prywatnych.

Różnorodność pokoleniowa wykonawców służy  atrakcyjności i dynamice przekazu form i treści. Lokalni wykonawcy (dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele, seniorzy, przedstawiciele różnych organizacji) wspierani są przez gości specjalnych, którzy dodają osobiste refleksje i wspomnienia służące pielęgnowaniu pamięci historycznej (m.in. prof. Władysław Bartoszewski, Szymon Hołownia, ks. Adam Boniecki, ks. Krzysztof Jończyk, ks. Ireneusz Mroczkowski, s. Anna Bałchan, Olgierd Łukaszewicz, red. Marek Zając, Aleksandra Maludy,  Grażyna Fotek, Monika Goździk, Marzanna Graff, Aleksander Mikołajczak, Grażyna Zielińska, Stanisław Górka, Ryszard Pytlak, prof. dr hab. Radosław Lolo, dr Arkadiusz Barański, ks. Robert Kępczyński).

Od pierwszej edycji Płońskie Zaduszki mają swoją stałą, ciągle powiększającą się publiczność. W dorocznych koncertach uczestniczy kilkusetosobowa widownia zgromadzona w sali widowiskowo-kinowej MCK lub w przestrzeni sakralnej płońskich kościołów (w zależności od koncepcji widowiska w danym roku). Impreza jest niebiletowana, co jest nie bez znaczenia dla potencjalnego odbiorcy. Koszty organizacji projektu są niewielkie, ponieważ wszyscy partnerzy działają „non profit”.

Projekt pn: Płońskie Zaduszki „Pamięć za Serce” – jest wpisany w motto przyświecające  jubileuszowi 70. lecia MBP w Płońsku: „Biblioteka – mostem kulturowym między przeszłością i przyszłością”.