Wyjazdowe seminarium dla bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu płońskiego.

5 marca 2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Naruszewie odbyło się wyjazdowe seminarium szkoleniowe dla bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu płońskiego. W seminarium wzięło udział 18 osób.

Kolejne spotkanie warsztatowe środowiska bibliotekarskiego organizowane jest w ramach szkoleń prowadzonych przez instruktorów ds. realizacji zadań biblioteki powiatowej z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza w Płońsku.

Wizyta studyjna stała się również okazją do poznania specyfiki placówki w jej naturalnym środowisku. Uczestnicy z zaciekawieniem zwiedzali siedzibę Biblioteki i wysłuchali informacji o jej historii i bieżącej działalności, które przedstawiła dyrektor Anna Jarosiewicz.

O szerszych aspektach życia społeczno-kulturalnego Gminy Naruszewo interesująco mówiła Pani Wójt Beata Pierścińska, użyczając na spotkanie salę narad Urzędu.

Po szkoleniu merytorycznym dotyczącym poprawności elektronicznego opracowywania zbiorów bibliotecznych przygotowanym przez instruktorki: Bogumiłę Dołkowską i Bogusławę Marczak, gospodarze zaprezentowali zabawną scenkę opartą na tradycji zapustów mazowieckich w wykonaniu Koła Emerytów z Naruszewa.

Serdecznie dziękujemy pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie za gościnność oraz pomoc w przygotowaniu seminarium.