IMPREZY MBP zrealizowane w 2023 roku

 • 13-25 lutego  2023 –  „FERIE W BIBLIOTECE” w ramach akcji „Zima w mieście” – zajęcia kreatywne dla dzieci organizowane przez Bibliotekę Młodych.
 • 8 marca 2023 – Dzień Kobiet w Bibliotece; w programie Płońska Biesiada Artystyczna z udziałem Janusza Płońskiego (współscenarzysta scenariusza kultowego serialu ALTERNATYWY 4) oraz otwarcie wystawy pt. „ „Panny i mężatki. Okiem Hrabiego” (230. rocznica urodzin Aleksandra Fredry  jednego z Patronów  2023) – przy współpracy z Firmą Wystawy Polakowska – galeria zdjęć
 • 8 – 15 maja 2023 – XX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „Moja, Twoja, Nasza- Biblioteka”; cykl spotkań autorskich i promocji książek, wystawy tematyczne, warsztaty edukacyjne,
 • 12  maja 2023 – Płoński Salonik Literacki z okazji XVIII Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” z udziałem uczniów płońskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych; (sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej ul. Płocka 76)
  W programie: Promocja książki pt.: „Droga rzymska Sarbiewskiego” – spotkanie autorskie z prof. dr hab. Aleksandrem Mikołajczakiem i prof. dr hab.  Rafałem Dymczykiem ( Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) prowadzenie dr Teresa Kaczorowska (Prezes Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana) – galeria zdjęć
 • Lipiec – sierpień 2023 – „ LATO W BIBLIOTECE” w ramach akcji „Lato w mieście” – zajęcia kreatywne dla dzieci organizowane przez Bibliotekę Młodych MBP – galeria zdjęć 1 galeria zdjęć 2 galeria zdjęć 3 galeria zdjęć 4 galeria zdjęć 5
 • 9 września 2023 –  płońska edycja akcji  NARODOWE CZYTANIE. NAD NIEMNEM. ELIZA ORZESZKOWA ( gościnnie w MCK) – zobacz
 • 29 września 2023 – zajęcia pn. „Ćwiczę z książką przy muzyce” zorganizowane przez Bibliotekę Młodych MBP przy współpracy z Niepublicznym Przedszkolem „ Zaczarowana Tęcza” – w ramach udziału miasta Płońsk w XIX Sportowym Turnieju Miast i Gmin – galeria zdjęć
 • 7 października 2023 –  płońska edycja ogólnopolskiej akcji NOC BIBLIOTEK pod hasłem „Absurd nie czytać” – familijne spotkanie z Jakubem Skworzem, autorem książek dla dzieci i młodzieży – galeria zdjęć
 • październik – grudzień – wystawa planszowa pt.: „Wolność i poeci” przy współpracy z Firmą Wystawy Polakowka,
 • 6 grudnia 2023 – „Bajkowe Mikołajki z Mazowszem” – wydarzenie plenerowe na płońskim rynku dla mieszkańców miasta, którego partnerem był Samorząd Województwa Mazowieckiego – galeria zdjęć

IMPREZY MBP zrealizowane w 2022 roku

 • 29.01. 12.02. 2022 – Ferie w Bibliotece w ramach akcji „FERIE W MIEŚCIE’2022”;
 • 11. 02. 2022, godz. 11.00 – finał konkursu pn: „ZA GÓRAMI, ZA LASAMI…” – na najciekawszą pracę plastyczną inspirowaną ulubioną bajką, baśnią lub wierszem w kategoriach: lalka – bohater literacki w kostiumie oraz dekoracja bajkowo-baśniowa; miejsce: Czytelnia MBP ul. Północna 15 B,
 • 6-7. 05. 2022 – ogólnopolska akcja pn: Dzień Bibliotekarza Tydzień Bibliotek pod hasłem: „Biblioteka – świat w jednym miejscu”,
 • 3.06. 2022, godz. 11.00 Prelekcja ks. dr jezuity Krzysztofa Dorosza (Collegium Bobolanum Akademia Katolicka w Warszawie) – „Fons innocenti lucidus magis vitro“. O poezji  M. K. Sarbiewskiego z perspektywy chrześcijańskiej ekologii z okazji XVII Międzynarodowego Festiwalu ks. M. K. Sarbiewskiego; miejsce: gościnnie w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Płońsku – galeria zdjęć
 • od 1.08. do 31. 12. 2022 – ekspozycja wystawy planszowej poświęconej 180. rocznicy urodzin poetki Marii Konopnickiej pt: „A co wam śpiewać,  laleczki?”; galeria MBP – galeria zdjęć
 • 3. 09. 2022, godz. 11.00 –  ogólnopolska akcja pn: „Narodowe Czytanie. Ballady i Romanse. Adam Mickiewicz”; miejsce płońskiej edycji: gościnnie – Miejskie Centrum Kultury ul. Płocka 50, sala wielofunkcyjna – galeria zdjęć
 • 19. 09. 2022, godz. 11:00 – „Ćwiczę z książką” zajęcia sportowe w ramach XIV Europejskiego Tygodnia Sportu oraz XXVIII Sportowego Turnieju Miast i Gmin – organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną przy współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. św. Stanisława Kostki w Płońsku ; miejsce: sala gimnastyczna SOSW ul. Młodzieżowa 11 A – galeria zdjęć
 • 29.09. 2022, godz. 10.30 – Dzień Głośnego Czytania  – zajęcia z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 1 im. B. Chrobrego; miejsce: Czytelnia MBP – galeria zdjęć
 • 1. 10. 2022,godz. 15:00 – 21:00 –  8.NOC BIBLIOTEK; godz. 17:00 – Płoński Salonik Literacki z Jackiem Dzięgielewskim, autorem książki pt: ”Krasnale i tajemnica zapomnianych pasji”, Wydawnictwo MARTEL, Warszawa 2021; miejsce: Czytelnia MBP, ul. Północna 15 B – galeria zdjęć
 • 18. 10. 2022, godz. 11.30 – Spotkanie Płoński Salonik Literacki  z Piotrem Kitrasiewiczem, autorem książki pt: „ Filmowcy przedwojennej Warszawy”, wydane przez Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2022; wydarzenie z udziałem członków Klubu Senior+; miejsce: Czytelnia MBP ul. Północna 15 B – galeria zdjęć

IMPREZY MBP zrealizowane w 2021 roku

 • współpraca przy organizacji miejskich akcji adresowanych do dzieci i młodzieży, takich jak: festyn rodzinny „Mama-Tata- Ja – Miasto Dzieciom”, „Zima w mieście” i „Lato w mieście” ,
 • luty – „Ferie w Bibliotece” – cykl zajęć kreatywnych w małych grupach dla dzieci odpoczywających w mieście w czasie ferii zimowych,
 • lipiec – sierpień – „Lato w Bibliotece” – cykl zajęć kreatywnych w małych grupach dla dzieci odpoczywających w mieście w okresie wakacji,
 • 18.08.2021 – Letni turniej Pięknego Czytania ph. „OD KRÓLEWNY ŚNIEŻKI DO HARRY’EGO POTTERA”  – galeria zdjęć
 • kontynuacja kampanii pn. „Mała książka – wielki człowiek” przy współpracy z Instytutem Książki w Krakowie; 254 uczestników,
 • 4.09.2021 r., godz. 11.00 – zorganizowanie płońskiej 10. edycji ogólnopolskiej akcji pn. „Narodowe Czytanie. Moralność Pani Dulskiej. Gabriela Zapolska” – z aktywnym udziałem władz samorządowych miasta , powiatu płońskiego oraz parlamentarzystów, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych: gościnnie w MCK; 150 uczestników – galeria zdjęć
 • 10.09. 2021 r., godz. 11.00 – spotkanie literacki z cyklu „Dziedzictwo regionu – dziedzictwem Europy” z okazji Międzynarodowego Festiwalu ks. M. K. Sarbiewskiego – prelekcje:  dr Teresy Kaczorowskiej  pt.: „15 lat wskrzeszania z niepamięci M. K. Sarbiewskiego”)  oraz dr hab. Libora Martinka pt: „Czeski i polski barok literacki” prezentacja czesko-polskiej pokonferencyjnej monografii zbiorowej, Opava 2020.; 25 uczestników – galeria zdjęć
 • 14.09. 2021 r. – spotkanie autorskie z pisarką Wiolettą Piasecką i promocja książek z cyklu „Opowieści patriotyczne”, których bohaterami są Ignacy Paderewski, Faustyna Mokrzycka i Karol Wojtyła” ( książki: Ignaś”, „Faustynka”, „Karolek”); gościnnie w sali kina „Kalejdoskop” MCK; 300 uczestników – galeria zdjęć
 • 29.09. 2021 r. – zorganizowanie spotkania autorskiego z Magdą Łucyan i promocji książek z cyklu „Prawdziwe historie”: „Dzieci Getta. Ostatni świadkowie Zagłady” i „Powstańcy”. Ostatni świadkowie walczącej Warszawy” (Wydawnictwo Znak); gościnnie w sali kina „Kalejdoskop” MCK; 200 uczestników – galeria zdjęć
 • listopad – współpraca przy realizacji Powiatowego Konkursu Literackiego „Henryki. Przez słowa do serca” edycja’2021 organizowanego przez I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Płońsku – praca w jury i ufundowanie nagród książkowych dla laureatów konkursu,
 • współpraca prze realizacji koncertu Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” dla mieszkańców miasta.

IMPREZY MBP zrealizowane w 2020 roku

 • styczeń – czerwiec 2020 r. – Wystawa plastyczna pt: „Barbara Jamrozik – Malarstwo”
 • 10.02 – 23.02. 2020 r. – Akcja „Ferie w Bibliotece” – oferta kulturalna dla dzieci i młodzieży wypoczywających w mieście podczas ferii zimowych,
 • lipiec – sierpień 2020 r. Akcja „Lato w Bibliotece” – oferta kulturalna dla dzieci i młodzieży wypoczywających w mieście podczas wakacji,
 • 10.07. – 30.09. 2020 r. – Wystawa plastyczna  pt: „Lepiej” – grafika Kamili Kasprzykowskiej,
 • 5.09. 2020 r. – Płońskie Spotkania z Historią; w programie: Narodowe Czytanie Balladyny Juliusza Słowackiego, odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Zofii Malickiej – nauczycielce tajnego nauczania podczas okupacji hitlerowskiej w latach 1941-1944, promocja książki Anny Malickiej pt: ”Historia rodziny przez dom pisana” oraz Muzeum Pod Chmurką.
 • 1.10. 2020 r. – „Latający Klub Książki” – warsztaty czytelnicze realizowane przez Fundację Dom Kultury w Warszawie z udziałem uczniów klasy III a ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Płońsku

IMPREZY MBP zrealizowane w 2019 roku

 1. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA MBP w 2019 r:
 2. Organizowane przez Bibliotekę imprezy kulturalne na rzecz społeczności lokalnej, są kontynuacją wydarzeń cyklicznych, cieszących się stałym zainteresowaniem odbiorców, np.: „Płońska Biesiada Artystyczna”, „Płoński Salonik Literacki” czy „Pasje naszych czytelników”. Celem tego typu działalności jest promocja czytelnictwa i kultury, integrowanie środowiska lokalnego, współudział Biblioteki w ofercie bezpłatnego dostępu do informacji i form kultury w miejskiej przestrzeni publicznej, współudział w szeroko rozumianej edukacji kulturalnej i wspieranie lokalnej aktywności twórczej. Użytkownicy Biblioteki to osoby w różnym wieku i wywodzące się z różnych środowisk zawodowych i społecznych (małe dzieci, uczniowie, studenci, dorośli, seniorzy, osoby niepełnosprawne, twórcy i in.).

W ofercie kulturalno-edukacyjnej uwzględniono udział Biblioteki w miejskim kalendarzu wydarzeń związanych m.in.:

 • akcjami organizacji wypoczynku zimowego i letniego: „Ferie w Bibliotece”, Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka „Mama-Tata- Ja”, „Lato w Bibliotece”,
 • organizacją konkursów ortograficznych i literackich o zasięgu miejsko-powiatowym realizowanych przez płońskie szkoły: SP nr 3, SP nr 4. I LO im. H. Sienkiewicza w Płońsku – MBP jako fundator nagród dla laureatów,
 • przystąpieniem do akcji promującej czytelnictwo wśród najmłodszych dzieci – projekt Instytutu Książki pn: „Mała książka – wielki człowiek”.
 1. Wykaz  zrealizowanych imprez własnych:
 • 14 lutego – Walentynki z Krystyną Mazurówną, promocje książek autorskich w ramach cyklu Płoński Salonik Literacki,
 • 08.03. 2019 r., godz. 13.00 – recital Andrzeja Rybińskiego – program artystyczny dedykowany uczestnikom XV wojewódzkiej konferencji „Kobieta Przedsiębiorcza w Unii Europejskiej” przy współpracy z  MODR Poświętne/Płońska.
 • 26 marca – Spotkanie autorskie z Szymonem Hołownią pt: „Jak robić dobrze”- promocje książek autorskich,
 • 11.05.2019 r., godz. 10.00 – Płoński Salonik Literacki z okazji Międzynarodowego Festiwalu
  ks. M. K. Sarbiewskiego
   – prelekcja PROF. Libora Martinka pt: Recepcja Macieja K. Sarbiewskiego w Czechach i na Słowacji” – z udziałem uczniów płońskich szkół,
 • 3.06. 2019 r. – Salonik Literacki z Jakubem Skworzem – spotkania autorskie dla młodych czytelników pt:  „Mania Skłodowska. Mała uparciuszka” oraz  „Adaś Mickiewicz – Łobuz i mistrz” (dla uczniów kl. IV-VI)
 • 8.09. 2019 r., godz. 13.00 – NARODOWE CZYTANIE. Nowele Polskie – płońska edycja ogólnopolskiej akcji pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej RP – impreza gościnnie w MCK w Płońsku.

IMPREZY MBP zrealizowane w 2018 roku

1. 17.01. 2018 r. – Wystawa pt: „Sztuka origami według Damiana” – prace autorskie Damiana Malickiego z Płońska, uczestnika programu telewizyjnego „The Brain. Genialny umysł” (ekspozycja czynna do 30 kwietnia).

2. Wystawa „Moja Ziemia Płońska pędzlem malowana” – malarstwa Stanisława Prokopczyka.

3. 12.02.2018 r., godz. 18.00 – 36. Płońska Biesiada Artystyczna z Marcinem Kydryńskim; wręczenie nagród dla SUPER CZYTELNIKÓW 2017 (gościnnie w Sali kina MCK).

4. 16.03.2018 r., godz. 10.00 – Salonik Literacki z Anną Dziewit-Meller, promocja autorskiej książki pt.: „Damy, dziewuchy, dziewczyny. Historia w spódnicy”. Literackie opowieści o fantastycznych kobietach: bohaterkach i buntowniczkach, a wśród nich: dziesięciolatka na tronie, rymopiska, pierwsza kobieta chirurg, alpinistka, kobieta szpieg… Bohaterki i buntowniczki. Na pewno się polubicie. Bo możesz być jak one. Zapraszamy młodzież szkolną w wieku 13-15 lat. (Miejsce spotkania: gościnnie w MCK sala wielofunkcyjna ul. Płocka 50).

5. 08.03. 2018 r., godz. 13.00 – „Królem życia bądź” – recital Danuty Błażejczyk – program dedykowany uczestnikom XIV wojewódzkiej konferencji „Kobieta Przedsiębiorcza w Unii Europejskiej” w MODR Poświętne/Płońska ; wstęp wolny.

6. 20.03. 2018 r., godz. 10.00 – Miejsko-powiatowy konkurs recytatorski dla młodzieży pn: „Adam Asnyk i Zbigniew Herbert. Siła twórczości poety – filozofa i poety – kultury”. Zgłoszenia osób chętnych do dnia 15 marca 2018 r., na adres mailowy: czytelnia@mbp-plonsk.pl. Konkurs skierowany do uczniów klas II i III szkół gimnazjalnych i uczniów szkół ponadgimnazjalnych
• godz. 10.00 – przesłuchania konkursowe
• godz. 12.00 – recital poezji śpiewanej pt: Herbert i Asnyk: dwa spojrzenia – w wykonaniu barda Kuby Michalskiego
• godz. 13.00 – wręczenie nagród laureatom konkursu

7. 25.04. 2018 r.Salonik Literacki z Jakubem Skworzem – spotkania autorskie dla młodych czytelników okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.
• I spotkanie godz. 9.00 – Wokół książek z serii Księżniczka Adela (dla dzieci w wieku przedszkolnym i klas 0-I SP)
• II spotkanie godz. 11.00 – „Adaś Mickiewicz – Łobuz i mistrz” (dla uczniów kl. IV-VI)

8. 7 – 14.05. 2018 r. Tydzień Bibliotek – płońska edycja ogólnopolskiej akcji pod hasłem (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA.
wystawa z okazji 100.lecia Niepodległości RP pn: „Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) Polak, Europejczyk. Mąż stanu i Artysta” (ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie).

9. 11.05.2018 r., godz. 10.00 – Płoński Salonik Literacki z okazji Międzynarodowego Festiwalu ks. M. K. Sarbiewskiego – spotkanie poetyckie dla młodzieży gimnazjalnej z gościem Academii Europaea Sarbieviana.

10. 14 maja – WARSZTATY PAPIERU CZERPANEGO – godz. 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 (warsztaty edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych z firma „Kalander” z Gliwic) – warsztaty płatne 5 zł od uczestnika.

11. 1.06. 2018 r., od godz. 10.00 – DZIEŃ DZIECKA W BIBLIOTECE – niespodzianki literacko-artystyczne dla dzieci.

12. 9.06. 2018 r., godz. 20.00 – NOC BIBLIOTEK – wieczór literacko-artystyczny dla czytelników i miłośników biblioteki w ramach ogólnopolskiej akcji.

13. 8.09. 2018 r., godz. 13.00 – NARODOWE CZYTANIE. Płońska edycja ogólnopolskiej akcji pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej RP – impreza plenerowa w Parku im. Konstytucji 3 Maja lub w MCK w Płońsku.

14. 13.09.2018 r., godz. 11.00 – Finisaż wystawy „Drogi do niepodległej” (ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie)  oraz spotkanie literackie z aktorką Ewą Dałkowską  czytającą wspomnienia pt. „Ścieżka obok drogi” Kazimiery Iłłakowiczówny o Marszałku Józefie Piłsudskim.

15. 7.11 -7.12.2018 r. – LEGENDY POLSKIE – wystawa (Muzeum Lalek w Pilźnie) w formie teatrzyków marionetkowych, która obrazuje przypowieści i baśnie polskie. Zwiedzanie indywidualne lub grupowe po wcześniejszej rezerwacji.