12 maja 2023 roku „Płoński Salonik Literacki” rozpoczął XVIII Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Sarbiewskiego. Spotkanie literackie z udziałem wybitnych znawców życia i twórczości „Chrześcijańskiego Horacego z Mazowsza” prof. dr hab. Aleksandra Wojciecha Mikołajczaka i prof. dr hab. Rafała Dymczyka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prowadziła dr Teresa Kaczorowska (Prezes Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana). Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała interesującego wykładu „Iter Romanum wyprawa do Rzymu Macieja Kazimierza Sarbiewskiego”, wzbogaconego ciekawą prezentacją multimedialną.

Autorzy książki pt. „Rzymskim szlakiem Sarbiewskiego” zaprezentowali wyniki swojego innowacyjnego projektu naukowo-badawczego, realizowanego głównie w Rzymie, dotyczącego wyprawy i pobytu tam ks. M.K. Sarbiewskiego (w latach 1622-1625). Jezuita – poeta piszący w języku łacińskim, podjął tam kolejne studia, wykładał, przyjął święcenia kapłańskie, należał do czołowych intelektualistów dworu Papieża Urbana VIII.

„Młodzi czytają liryki Sarbiewskiego”, to kolejny punkt programu spotkania, w którym wysłuchaliśmy siedmiu wierszy Sarbiewskiego tłumaczonych na język polski, w interpretacji uczniów płońskich szkół: „Do Fiołka”– czytała Amelia Wiechowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Chrobrego, „O Dzieciątku Jezus Na Rękach Najświętszej Panny”– czytał Juliusz Gilewski ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. W. Jędrzejewicza, „Do Świętej Magdaleny” – czytała Anna Dobkowska ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. S. Wyspiańskiego, „Do Świętej Elżbiety” – czytał Maciej Łepkowski ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II, „Do Cezara Pauzylipiusza” – czytała Oliwia Przybysz z Zespołu Szkół nr 1 im. S. Staszica, „Do Tarkwiniusza Lawińskiego” – czytała Nikola Bluszcz z Zespołu Szkół nr 2 im. L. Rutkowskiego, „Do Publiusza Memmiausza” – czytała Karolina Jankowska z I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza. Spotkanie literackie było też okazją do wręczenia nagród w II powiatowym konkursie na prezentację multimedialną o ks. M. K. Sarbiewskim. Pani Elżbieta Wiśniewska Starosta Płoński wręczyła nagrodę główną Nikoli Bluszcz z Zespołu Szkół nr 2. Wśród gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością znaleźli się m. in.: Pani Teresa Kozera Zastępca Burmistrza Miasta Płońska, Pani Elżbieta Wiśniewska Starosta Powiatu Płońskiego, dr Krzysztof Dorosz JS poeta, Daniel Artymowski emerytowany kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie, dr Irena Ulku pianistka, pedagog i autorka hymnu Academii Europaea Sarbieviana, dr Bogumiła Umińska z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Pani Teodozja Gorlewska dyrektor SP nr 3 , Pani Marzanna Szacherska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Pan Mariusz Wrzesiński dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Płońsku. Spotkanie zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Płońsku. Foto.: MBP Płońsk