Stanisław Prokopczyk urodzony 15 kwietnia 1940 roku w Nowogródku.

Artysta malarz (akwarelista), filolog (romanista), autor licznych wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, uczestnik wielu plenerów, pedagog, wspierający swą wiedzą młodzież, znawca sztuki.

Od lat – z zamiłowania do sztuki wokalnej – śpiewa w zespołach chóralnych i wykonuje wiele ulubionych pieśni solowych.

Swój dorobek malarski chętnie eksponuje w małych miejscowościach, szczególnie związanych z jego dzieciństwem i młodością.