17 kwietnia 2024 roku w Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku, która realizuje zadania biblioteki powiatowej odbyła się narada dyrektorów bibliotek publicznych powiatu płońskiego.
Tematem spotkania była:
☑️Działalność bibliotek publicznych powiatu płońskiego w 2023 roku – prezentacja multimedialna opracowana na podstawie zbiorczej analizy sporządzonej na potrzeby Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
☑️Dokumentacja merytoryczna w bibliotece publicznej
☑️Funkcjonowanie bibliotek publicznych powiatu płońskiego, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu automatyzacji procesów bibliotecznych – wystąpienia Dyrektorów Bibliotek,
☑️Rola współpracy lokalnej w skutecznym promowaniu wydarzeń bibliotecznych – wymiana dobrych praktyk z perspektywy Dyrektorów Bibliotek.
W naradzie wzięli udział:
Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie – Dyrektor Małgorzata Bugajewska
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą – Dyrektor Agnieszka Fotek
Gminna Biblioteka Publiczna w Dzierzążni – Dyrektor Paulina Traczyk
Gminna Biblioteka Publiczna w Jońcu – Dyrektor Małgorzata Maksiewicz
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście – Dyrektor Jan Prokopczyk
Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie – Dyrektor Katarzyna Szymczak
Biblioteka Publiczna MCKSiR w Raciążu – Bibliotekarz Marzanna Kubińska
Gminna Biblioteka Publiczna w Załuskach – Dyrektor Aleksandra Łuczak
Fot. MBP w Płońsku