22 listopada 2023 roku odbyły się kolejne Płońskie Spotkania Biblioteczne dla bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu płońskiego zorganizowane przez Zespół ds. realizacji zadań biblioteki powiatowej z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza w Płońsku.
Tym razem tematem spotkania było:
– Kultywowanie historii regionalnej na przykładzie Domu Pamięci Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku; zwiedzanie z przewodnikiem multimedialnej wystawy „Spójrz – przypomnij” przy ulicy Warszawskiej2.
– Omówienie bieżących spraw dotyczących działalności bibliotek publicznych powiatu płońskiego. Instruktor powiatowy ds. instrukcyjno-metodycznych mgr Bogumiła Dołkowska zwróciła szczególną uwagę na wybrane aspekty ochrony zbiorów na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz zagadnienia z zakresu działalności informacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem katalogów online i programów elektronicznych wykorzystywanych przez poszczególne biblioteki.
W spotkaniu uczestniczyli bibliotekarze z:
Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie Filia Biblioteczna w Mystkowie – Pani Bożena Lipińska
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą – Pani Wioletta Dobrowolska
Gminna Biblioteka Publiczna w Dzierzążni – Pani Paulina Traczyk
Gminna Biblioteka Publiczna w Jońcu – Pani Małgorzata Maksiewicz
Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie – Pani Anna Jarosiewicz
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście – Pan Jan Prokopczyk
Gminna Biblioteka Publiczna w Płońsku – Pani Joanna Szewczak
Biblioteka Publiczna MCKSiR w Raciążu – Pani Danuta Kantorowska i Pani Marianna Góralska
Filia Biblioteczna MBP w Płońsku – Pani Agnieszka Czerwińska
Biblioteka Młodych MBP – Pani Dorota Fryszkiewicz
Wypożyczalnia dla Dorosłych – Pani Wanda Bieniek

Fot. MBP w Płońsku