„Kronikarze piszą… Chrzest Polski” – to wystawa okolicznościowa z okazji 1058. Rocznicy Chrztu Polski, prezentowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku w dniach 12-30 kwietnia 2024 roku.

Ekspozycja podejmuje temat wydarzeń z 966 roku przez pryzmat dzieł kronikarzy – Galla Anonima (ur. w XI w., zm. po 1116), Wincentego Kadłubka (ur. po 1150 lub ok. 1160 –  1223 r.)  Jana Długosza (1415 –  1480) oraz Thietmara z Merseburga ( 975–  1018) . Teksty te omawiają okoliczności, przebieg chrztu Mieszka I, zabiegi mające na celu szerzenie tradycji chrześcijańskiej na ziemiach polskich.

Szczególną uwagę odbiorców wystawy zwraca forma omówienia wydarzeń z 966 roku.

Prace kronikarzy – ich język, sposób przedstawiania postaci, stanowią przyczynek do poznania kultury Polski minionych wieków. Czytając dawne kroniki poddajemy się ich czarowi, niezwykłemu nastrojowi pracowni pisarzy sprzed stuleci. Bohaterem ekspozycji są bowiem, prócz wydarzeń historycznych, same kroniki i kronikarze.

Teksty kronikarskie zilustrowane zostały kopiami kart wielowiekowych ksiąg, przepisywanych odręcznie, z charakterystycznymi dla rękopisów ozdobnikami, ale także notatkami na marginesach, znakami czasu na papierowych kartach. To czyni ekspozycję interesującą także w sferze grafiki.

Wystawa złożona jest z kilkunastu paneli, opracowanych graficznie przez Ewę Gołdę na podstawie scenariusza Justyny Polakowskiej. Prezentowane ilustracje rękopisów kronikarskich pochodzą z archiwum Biblioteki Narodowej  w Warszawie oraz Monumenta Germaniae Historica w Monachium.

Stali bywalcy i czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Płońsku mieli już okazję poznania wystawy, która prezentowana była w 2016 roku z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski. Jednakże, z uwagi na jej szczególne walory – serdecznie zapraszamy do naszej galerii przy ulicy Północnej 15 B.

Polecamy również księgozbiór tematyczny dla miłośników historii Polski.