POROZUMIENIA
w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej – w układzie chronologicznym.

2024 r. – Porozumienie Nr 5/2024 w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej zawarte 02 stycznia 2024 r. na mocy:

– Uchwały Rady Powiatu Płońskiego Nr LXXVI/435/2023 z dnia 27 listopada 2023 r.  w sprawie powierzenia Gminie Miasto Płońsk zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej

– Uchwały Nr XXVII/191/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Płońskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

Starosta: Elżbieta Wiśniewska
Burmistrz: Andrzej Pietrasik
Dyrektor MBP: Bożena Kaliściak

Kwota dotacji celowej: 92 449,00 zł

2023 r. – Porozumienie Nr 5/2023 w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej zawarte 02 stycznia 2023 r. na mocy:

– Uchwały Rady Powiatu Płońskiego Nr LIX/339/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Płońsk zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej

– Uchwały Nr XXVII/191/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Płońskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

Wicestarosta: Krzysztof Wrzesiński
Burmistrz: Andrzej Pietrasik
Dyrektor MBP: Bożena Kaliściak

Kwota dotacji celowej: 86.725,00 zł

2022 r. – Porozumienie Nr 6/2022 w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej zawarte 3 stycznia 2022 r.  na mocy:

– Uchwały Rady Powiatu Płońskiego Nr XLIV/255/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Płońsk zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej

– Uchwały  Nr XXVII/191/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Płońskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

Wicestarosta: Krzysztof Wrzesiński
Burmistrz: Andrzej Pietrasik
Dyrektor MBP: Bożena Kaliściak

Kwota dotacji celowej: 86.725,00 zł

2021 r. – Porozumienie  Nr  4/2021  w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej zawarte 2 stycznia 2021 r. na mocy:

– Uchwały Rady Powiatu Płońskiego Nr XXX/190/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Płońsk zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej

– Uchwały  Nr XXVII/191/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Płońskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

Starosta: Elżbieta Wiśniewska
Burmistrz: Andrzej Pietrasik
Dyrektor MBP: Bożena Kaliściak

Kwota dotacji celowej: 76.725,00 zł

2020 r.Porozumienie  Nr 6/2020 w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej zawarte 2 stycznia 2020 r.  na mocy:

Uchwały Rady Powiatu Płońskiego Nr XVI/114/2029 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Płońsk zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,

Uchwały  Nr XXVII/191/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Płońskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

Starosta: Elżbieta Wiśniewska
Burmistrz: Andrzej Pietrasik
Dyrektor MBP: Bożena Kaliściak

Kwota dotacji celowej: 76.725,00 zł

2019 r.Porozumienie  Nr 24/2019  w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej zawarte 2 stycznia 2019 r. na mocy:

– Uchwały Rady Powiatu Płońskiego Nr XLIII/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Płońsk zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej

– Uchwały  Nr XXVII/191/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Płońskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

Starosta: Elżbieta Wiśniewska
Burmistrz: Andrzej Pietrasik
Dyrektor MBP: Bożena Kaliściak

Kwota dotacji celowej: 76.725,00 zł

2018 r.Porozumienie  Nr 10/2018  w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej zawarte 2 stycznia 2018 r. na mocy:

– Uchwały Rady Powiatu Płońskiego Nr XLIII/248/2017 z dnia 28 grudnia  2017  r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Płońsk zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej ,

– Uchwały  Nr XXVII/191/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Płońskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

Starosta: Andrzej Stolpa
Burmistrz: Andrzej Pietrasik
Dyrektor MBP: Bożena Kaliściak

Kwota dotacji celowej: 75.000,00 zł

2017 r. – Porozumienie  Nr 3/2017 w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej zawarte 2 stycznia 2017 r. na mocy:

– Uchwały Rady Powiatu Płońskiego Nr XXXI/172/2016 z dnia 29 grudnia  2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Płońsk zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej

– Uchwały Nr XXVII/191/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Płońskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

Starosta: Andrzej Stolpa
Burmistrz: Andrzej Pietrasik
Dyrektor MBP: Bożena Kaliściak

Kwota dotacji celowej: 75.000,00 zł

2016 r.  – Porozumienie  Nr 74//2016 w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej zawarte 29 kwietnia 2016 r. na mocy:

– Uchwały Rady Powiatu Płońskiego Nr XIX/110/2016  z dnia 30 marca 2016  r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Płońsk zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej

– Uchwały Nr XXVII/191/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Płońskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

Starosta: Andrzej Stolpa
Burmistrz: Andrzej Pietrasik
Dyrektor MBP: Bożena Kaliściak

Kwota dotacji celowej: 50.000,00 zł