Płońska Biesiada Artystyczna z Januszem Płońskim już za nami. Współscenarzysta kultowego serialu TV pt.: ALTERNATYWY 4 w reżyserii Stanisława Barei (1983) oraz autor książki ALTERNATYWY 4 – PRZEWODNIK PO SERIALU I RZECZYWISTOŚCI, powiedział: (…) serial jest wciąż wznawiany i cieszy się powodzeniem, niemniej upływ czasu spowodował, że nie wszystko jest w nim oczywiste i zrozumiałe. Istnienie cenzury w czasach, kiedy serial powstawał, zmuszał nas, autorów, do częstego kamuflowania zabronionych przekazów, do używania aluzji, metafor, przenośni i innych środków maskujących. Dziś można te momenty pokazać.”. Pan Janusz swoją barwną opowieścią i krótkimi scenkami filmowymi, przeniósł płońską publiczność w rzeczywistość sprzed kilku dekad. Znajomość realiów wywołała ożywioną dyskusję, okraszaną anegdotami. Spotkanie było okazją do kupienia książek z osobistą dedykacją Autora. Książki Janusza płońskiego:: „Alternatywy 4- przewodnik po serialu i rzeczywistości” oraz „Jak Elvis zmienił świat”, wkrótce w naszych zbiorach.

Foto.: MBP Płońsk