2021 – Seminarium szkoleniowe oraz Dzień Bibliotekarza i Bibliotek