TO JEST MÓJ ROK? – wystawa w 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki