W ramach wymiany młodzieży – 3 lipca 2018 roku – Miejską Bibliotekę Publiczną w Płońsku odwiedziła grupa francuskiej młodzieży z zaprzyjaźnionego z Płońskiem partnerskiego miasta Crepy – en – Valois. Przedstawicielom młodzieżowej rady miejskiej z Crepy en Valois – przez cały czas pobytu – towarzyszą polscy koledzy, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II.
Spotkanie w Bibliotece miało na celu m.in. poznanie samorządowej instytucji kultury, jej specyfiki i oferty dla mieszkańców miasta. Stało się ono też okazją do zastanowienia się nad uniwersalnymi wartościami, które powinny „zabezpieczać” współczesny świat przed konsekwencjami nietolerancji, agresji.
Formą wypowiedzi artystycznej na tak ważne tematy stały się cztery collage wykonane przez młodzież.
Opiekunowie grypy francuskiej: Juliette Celestin – radna miejska i Sylvain Ferrand – animator.
Opiekun wymiany młodzieży ze strony miasta Płońsk: Alicja Kwiatkowska.