Burmistrz Miasta Płońsk
Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku

PASJE NASZYCH CZYTELNIKÓW

WYSTWA

MASKARADA według Barbary Jamrozik

MAZOWIECKI PEJZAŻ według Marka Jędrzejewskiego

czerwiec – sierpień 2018