HISTORIA ZIEMI PŁOŃSKIEJ W KSIĘGACH ZAPISANA

– czyli – ciekawostki zbiorów regionalnych.

Zapraszamy do poznawania, korzystania i uzupełniania zbiorów bibliotecznych. Miłośnicy naszej Małej Ojczyzny znajdą w książkach i prasie lokalnej unikalne historie wsi i miasteczek, opisy wydarzeń historycznych, ciekawostki przyrodnicze i architektoniczne, wspomnienia o ludziach i ich osiągnięciach, informacje z życia współczesnego. Zachęcamy do tworzenia i przekazywania Miejskiej Bibliotece Publicznej w Płońsku – lokalnych publikacji, albumów, biuletynów, folderów, twórczości literackiej, dokumentów życia społecznego. My to gromadzimy, katalogujemy, archiwizujemy i udostępniany kolejnym pokoleniom zainteresowanym Czytelników.