Finisaż wystawy „Drogi do niepodległej” oraz wspomnienie o Józefie Piłsudskim.

W przestrzeni Urzędu Miejskiego w Płońsku 13 września odbył się finisaż wystawy „Drogi do Niepodległej” z Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Wystawa ukazuje przekrojowo dzieje bezpośredniej walki o niepodległość w latach 1905-1921. Pokazano wysiłki wszystkich obozów politycznych, dążących do odbudowy Rzeczypospolitej oraz najważniejsze wydarzenia z tego okresu. Wysiłek zbrojny Polaków walczących w czasie I wojny światowej odejmował walki I Kompanii Kadrowej, Legionów Polskich, Legionu Puławskiego, I, II i III Korpusu Polskiego na Wschodzie i Armii Błękitnej. Wystawę uzupełniają liczne fotografie, reprodukcje dokumentów oraz ilustracje pana Bohdana Wróblewskiego. Scenariusz wystawy: Jerzy Wągrodzki i Bohdan Wróblewski.

Wystawie towarzyszyło spotkanie literackie ze znaną aktorką filmową i teatralną Ewą Dałkowską czytającą wspomnienia pt. „Ścieżka obok drogi” Kazimiery Iłłakowiczówny o Marszałku Józefie Piłsudskim. Utwór jest literackim wspomnieniem o Marszałku z okresu pracy poetki w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Iłłakowiczówna w latach 1926-1935 była osobistą sekretarką Józefa Piłsudskiego. Książka „Ścieżka obok drogi” doczekała się trzech wydań w okresie międzywojennym (w latach 1938-1939), po wojnie ukazało się zaledwie jedno wydanie – reprint w 1989 roku (dostępne w zbiorach MBP w Płońsku). Dopełnieniem aktorskiej prezentacji utworu była muzyka na żywo w wykonaniu pianisty Dominika Rosłana.

Tego dnia zainaugurowano również akcję edukacyjną „Polskie drogi do niepodległości”. Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie dr Tadeusz Skoczek przeprowadził pierwszą lekcję z cyklu „Polskie drogi do niepodległości”, podczas której sporo miejsca poświęcił jednej z siedzib muzeum – Cytadeli Warszawskiej.

Miłym akcentem spotkania był występ goszczącej w Płońsku młodzieży z  partnerskiego miasta Tiszafȕred na Węgrzech.

Impreza odbyła się w ramach obchodów europejskich dni dziedzictwa, wspólnej inicjatywy Rady Europy i Unii Europejskiej mającej na celu m.in. promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa europejskie Rady Europy w tym również Polska, która włączyła się do akcji w roku 1993 . Europejskie dni dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także największe święto zabytków kultury starego kontynentu, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślanie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu miedzy kulturowego. Co roku we wrześniu kraje, w którym odbywają się wydarzenia udostępniają do zwiedzania zabytki, miejsca kultury, a także organizują wystawy, wykłady oraz imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców.

Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli, a zwłaszcza uczniom płońskich szkół podstawowych.

Organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna i Urząd Miasta w Płońsku współpraca Muzeum Niepodległości w Warszawie, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Płońsku oraz Miejskie Centrum Kultury w Płońsku.