„Maciej Kazimierz Sarbiewski jako poeta europejski” – to temat spotkania literackiego dla młodzieży, które poprowadził dr Dariusz Tomasz Lebioda w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Sienkiewicza w Płońsku 11 maja 2018 roku o godz. 11.00 – z okazji XIV Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja K. Sarbiewskiego.
Celem takich spotkań jest przywracanie pamięci o „Chrześcijańskim Horacym z Mazowsza” urodzonym w Sarbiewie k/Płońska. Gość festiwalu dr Dariusz T. Lebioda (wykładowca akademicki, interpretator literatury romantyzmu europejskiego, poeta, krytyk literacki, podróżnik i wydawca) – atrakcyjnie przybliżył młodej publiczności ciągle inspirującą sylwetkę czołowego liryka baroku.
Ksiądz jezuita Maciej Kazimierz Sarbiewski (1595 – 1640) był wybitnym europejskim poetą XVII wieku, cenionym teoretykiem poezji oraz kaznodzieją króla Władysława VI. Uznawany jest jako pierwszy w Europie sławny poeta polski i pierwszy, przed Sienkiewiczem, tak popularny autor polski. Dzięki używaniu łaciny już za życia osiągnął w Europie ogromy rozgłos i rozsławił kulturę Polski w stopniu później niespotykanym.
Spotkanie literackie w płońskiej Bibliotece jest częścią bogatego programu Międzynarodowego Festiwalu ks. M. K. Sarbiewskiego, który realizowany z inicjatywny stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana (od 2005) w Płońsku, Sarbiewie, Rostkowie, Przasnyszu i Ciechanowie.
Dotychczas Salonik Literacki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Płońsku odwiedzili z ciekawymi prelekcjami m.in.: Zbigniew Jeżyna (2005), dr Teresa Kaczorowska i Józef Pless (2006), dr Józef Szostakowski z Wilna (2007), dr Grzegorz Wiśniewski (2008), dr Tadeusz Witkowski z USA (2009), dr Libor Martinek – Czechy , prof. Kazimierz Braun USA (2010), Janina Osewska, prof. dr hab. Elwira Buszewicz (2011), prof. Paulina Buchwald – Pelcowa (2012), o. Herkulan Antoni Wróbel z Argentyny (2013), Daniel Artymowski (2014), Romuald Mieczkowski z Wilna (2015), Tomas Tamasiunas i Daniel Krajczynski z Wilna (2016), Stefan Świetliczko (2017), dr Dariusz Tomasz Lebioda (2018).
We wszystkich edycjach uczestniczyło ok. 1000 osób. Wierną publicznością byli uczniowie płońskich szkół: Gimnazjum nr 1 im Papieża Jana Pawła II i Gimnazjum Publicznego nr 2 im B. Chrobrego.