Wyjazdowe seminarium szkoleniowe w GBP w Naruszewie