Wyjazdowe seminarium szkoleniowe w GBP w Naruszewie

Jak cieszyć się życiem – spotkanie z Krystyną MAZURÓWNĄ
8 lutego 2019
Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich Czytelniczek i Przyjaciółek Biblioteki ;)
8 marca 2019

5 marca 2019 roku odbyło się wyjazdowe seminarium szkoleniowe bibliotekarzy powiatu płońskiego – tym razem w Gminnej Bibliotece Publicznej w Naruszewie.
Kolejne spotkanie warsztatowe środowiska bibliotekarskiego organizowane jest w ramach szkoleń prowadzonych przez instruktorów ds. realizacji zadań biblioteki powiatowej z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza w Płońsku.

Wizyta studyjna stała się również okazją do poznania specyfiki placówki w jej naturalnym środowisku. Uczestnicy z zaciekawieniem zwiedzali siedzibę Biblioteki i wysłuchali informacji o jej historii i bieżącej działalności, które przedstawiła dyrektor Anna Jarosiewicz.
O szerszych aspektach życia społeczno-kulturalnego Gminy Naruszewo interesująco mówiła Pani Wójt Beata Pierścińska, użyczając na spotkanie salę narad Urzędu.

Po szkoleniu merytorycznym dotyczącym poprawności elektronicznego opracowywania zbiorów bibliotecznych przygotowanym przez instruktorów: Bogumiłę Dołkowską i Bogusławę Marczak, gospodarze zaprezentowali zabawną scenkę opartą na tradycji zapustów mazowieckich w wykonaniu Koła Emerytów z Naruszewa.

W ramach wyjazdowych seminariów dla bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu płońskiego dotychczas odbyły się spotkania w następujących gminach: GBP w Załuskach, GBP Gmina Płońsk, MCKiS BP w Raciążu, GBP w Nowym Mieście i GBP w Naruszewie.

W najbliższych planach mamy wizyty w : GBP w Czerwińsku, GBP w Sochocinie, GBP w Dzierzążni, GBP w Jońcu i GBP w Baboszewie.

Taka współpraca jest możliwa dzięki porozumieniu podpisanemu przez Starostę Płońskiego i Burmistrza Miasta Płońska w zakresie pełnienia (od 1.05.2016 r.) przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. H. Sienkiewicza w Płońsku zadań biblioteki powiatowej dla bibliotek publicznych powiatu płońskiego.