TYDZIEŃ CZYTANIA „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”

Płoński Salonik Literacki – Jakub Skworz
21 maja 2018
Dr Dariusz Tomasz Lebioda – prelekcja pt. „Maciej K. Sarbiewski jako poeta europejski”
21 maja 2018