TYDZIEŃ CZYTANIA „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”

Płoński Salonik Literacki – Jakub Skworz
21 maja 2018
Dr Dariusz Tomasz Lebioda – prelekcja pt. „Maciej K. Sarbiewski jako poeta europejski”
21 maja 2018

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2018
Program ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Hasłem Tygodnia Bibliotek 2018 jest „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”
(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA pozwala nam rozwijać się umysłowo, kulturalnie, poznawać różne poglądy, mieć nieograniczone możliwości. Słowo „dowolność” rozumiane jako nieskrępowane nakazami, przepisami, swobodne, wolne czytanie, nieograniczony dostęp do książki w różnym formacie (książka tradycyjna, elektroniczna, audiobook), a co za tym idzie również do biblioteki.
Hasło nawiązuje także do 100-lecia obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości – wszak czytanie było ważnym elementem zachowania tożsamości, historii, tradycji i kultury narodu.

8 – 15 maja 2018 roku – XV Tydzień Bibliotek – płońska edycja ogólnopolskiej akcji pod hasłem (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA.

– od 8 maja – wystawa z okazji 100.lecia Niepodległości RP pn: „Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) Polak, Europejczyk. Mąż stanu i Artysta” ( ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie)

– 11 maja godz. 10.00 – Płoński Salonik Literacki z okazji Międzynarodowego Festiwalu ks. M. K. Sarbiewskiego – prelekcja dr Dariusza Lebiody „Maciej K. Sarbiewski jako poeta europejski”

– 14 maja – WARSZTATY PAPIERU CZERPANEGO – godz. 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 (warsztaty edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych z firma „Kalander” z Gliwic) – warsztaty płatne 5 zł od uczestnika.