Dr Dariusz Tomasz Lebioda – prelekcja pt. „Maciej K. Sarbiewski jako poeta europejski”