Dr Dariusz Tomasz Lebioda – prelekcja pt. „Maciej K. Sarbiewski jako poeta europejski”

TYDZIEŃ CZYTANIA „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”
21 maja 2018
Warsztaty papieru czerpanego
23 maja 2018

Burmistrz Miasta Płońska * Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza * Academia Europaea Sarbieviana
zapraszają

na spotkanie literackie w ramach

XIV Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”

11 maja 2018 roku, godz. 11.00
Czytelnia MBP, ul. Północna 15 B w Płońsku

dr DARIUSZ TOMASZ LEBIODA
poeta i krytyk literacki wygłosi prelekcję pt.:
„Maciej K. Sarbiewski jako poeta europejski”