ks. prof. Jerzy Sikora – „Między wieżą Babel a świątynią ciszy”