Dualizm Małej Formy – wernisaż wystawy Kamili Kasprzykowskiej