Warsztaty filozoficzne – Kultura, wiele kultur, wielo- kulturowość