1920 – OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI W SETNĄ ROCZNICĘ BITWY WARSZAWSKIEJ