27 lipca 2020
Płońskie Spotkania z Historią i Narodowe Czytanie
3 września 2020

Uwaga! W razie deszczu impreza zostanie przeniesiona do Sali Konferencyjnej MODR Poświętne.

PŁOŃSKIE SPOTKANIA Z HISTORIĄ 

  5 września 2020 roku 

Poświętne. Oficyna przy Sienkiewiczówce

(przed siedzibą Gospodarstwa Rolnego Poświętne Sp. z o.o.) 

PROGRAM:

godz. 12.00

        NARODOWE CZYTANIE. Balladyna. Juliusz Słowacki,

 • Słowackim słów kilka… – wprowadzenie biograficzno – literackie,
 • czytanie fragmentów dramatu Balladyna w  interpretacji  miłośników literatury,

godz. 13.00

 • Nie pozwolę, aby historia o nich zaginęła – laudacja Jacka Malickiego,
 • ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ poświęconej Zofii Malickiej (1880 – 1959), która w latach 1941 – 1944 podczas okupacji hitlerowskiej      prowadziła tajne nauczanie dzieci
  z Poświętnego i okolic,
 • PAMIĘTAMY – wystąpienie Burmistrza Płońska Andrzeja Pietrasika reprezentującego fundatora tablicy Samorząd Miasta Płońsk,
 • wystąpienia zaproszonych gości,

godz. 13.30

 • PROMOCJA KSIĄŻKI Anny Malickiej pt. Historia rodziny przez dom pisana. Wydawnictwo Manufaktura Słów, Gdynia 2020,

godz. 14.00

 • rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą stylizację inspirowaną bohaterami Balladyny,
 • wspólna fotografia wszystkich uczestników,

godz. 14.15

 • Czem Poświętne bogate, tem rade – poczęstunek.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

Konkursy:

 • konkurs na najciekawszą stylizację inspirowaną bohaterami Balladyny o Nagrodę Publiczności,

Wystawy:

 • Z Albumu Płońskiego – wystawa multimedialna z archiwum Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska MCK,

 • Dzieci z Leszczynowej Górki w ilustracji – wystawa rysunków Wandy Zawidzkiej z książki Marii Kownackiej i Zofii Malickiej, Nasza Księgarnia, Warszawa 1951 – ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza w Płońsku,

 • Muzeum pod Chmurką – eksponaty regionalne ze zbiorów MODR Poświętne oraz pracowni historycznych płońskich szkół,

Stoiska:

 • stoisko wydawnicze z książką A. Malickiej  Historia rodziny przez dom pisana,
 • stoisko Narodowego Czytania z okolicznościową pieczęcią.

Serdecznie zapraszają organizatorzy:

Burmistrz Miasta Płońska

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza

Miejskie Centrum Kultury