Wiersz Bolesława Leśmiana „Przed świtem” w muzycznej interpretacji Kuby Michalskiego.