Seminarium szkoleniowe dla bibliotekarzy – 30 czerwca 2021 roku