Seminarium szkoleniowe dla bibliotekarzy – 25.10.2021 r.