Szymon HOŁOWNIA – spotkanie autorskie
11 marca 2019
Zmiana godzin otwarcia Biblioteki
29 marca 2019


Czerniakowe abecadło

Akcja organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Onkoma działające przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.