• WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE
  W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych możliwe jest – na zapotrzebowanie zainteresowanego Czytelnika – sprowadzenie książek z innych bibliotek, jeżeli nie ma ich w księgozbiorze MBP. Koszty (wg aktualnego cennika opłat Poczty Polskiej S.A.) przesyłki pokrywa Czytelnik.Korzystanie z materiałów wypożyczonych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych odbywa się wyłącznie w Czytelni Multimedialnej.
 • KAWIARENKA INTERNETOWA Z MOŻLIWOŚCIĄ WYDRUKU – 8 STANOWISK,
 • KSERO,
 • SKANOWANIE,
 • LAMINOWANIE

Cennik usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza w Płońsku

 1. Korzystanie ze stanowisk komputerowych z dostępem do INTERNETU – BEZPŁATNIE.
 2. Skanowanie zlecone Bibliotekarzowi- 1 skan – 0,50 zł.
 3. Usługi drukowania i kserowania:

a). druk/ksero (kolor czarny) A4 – 0,30 zł/str. jednostronnie

0,25 zł/ str. dwustronnie

b). druk/ksero (kolor czarny) A3 – 0,60 zł/str. jednostronnie

0,50 zł/str. dwustronnie

c). druk/ksero (tekst kolorowy) A4 – 0,60 zł/str. jednostronnie

0,50 zł/str. dwustronnie

d). druk/ ksero (kolor) A4 ze zdjęciem, rysunkiem, clipem, itp.:

 • do ¼ strony A4 – 1 strona – 0,80 zł
 • do ½ strony A4 – 1 strona – 1,60 zł
 • do ¾ strony A4 – 1 strona – 2,40 zł
 • do 1 strony A4 – 1 strona – 3,20 zł

Cena dotyczy każdej rozpoczętej strony wydruku.

Przy zamówieniu dużej partii materiałów Biblioteka zastrzega sobie prawo wyznaczenia czasu wykonania usługi.

4. Usługi laminowania:

 • 1 strona A4 – 3,00 zł.
 • 1 strona A3 – 3,50 zł.

5. Bindowanie – z oprawą grzbietową

a). do 50 kartek – 3,50 zł.

b). 51 – 100 – 4,50 zł.

c). 101 – 200 – 5,50 zł.

d). powyżej 201 – 12,00 zł

Cena materiałów:

 • grzbiet              – 0,70 zł.
 • okładki             – 0,50 zł.

6. Zlecenia specjalne  (poza wyżej wymienionymi) – cena do uzgodnienia

7. sprzedaż koszulek foliowych wg ceny zakupu przez Bibliotekę: 10 gr/szt.

8. Za nieterminowy zwrot książek:

 • 0,10  za 1 książkę za każdy rozpoczynający się dzień po ustalonym terminie zwrotu

9. Duplikat karty bibliotecznej – 3,00 zł

10. Koszt upomnień za nieterminowy zwrot książek:

a). Koszt upomnienia telefonicznego – 2,00 zł.

b). Koszt upomnienia pocztowego – według aktualnego cennika Poczty Polskiej S.A.

11. W przypadku wielokrotności upomnień naliczona zostanie wielokrotność kosztów upomnień.

12. Koszt przesyłki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych naliczany jest wg aktualnego cennika Poczty Polskiej S.A.