Porozumienia – historia

L.p.Podstawa prawnaOkres porozumieniaKwota dotacji celowej
1.Porozumienie  Nr 74/2016 w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej zawarte 29 kwietnia 2016 roku, podpisane przez Andrzeja Stolpę Starostę Powiatu Płońskiego i Andrzeja Pietrasika Burmistrza Miasta Płońsk.

 na mocy:

– Uchwały Rady Powiatu Płońskiego Nr XIX/110/2016  z dnia 30 marca 2016  r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Płońsk zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
– Uchwały Nr XXVII/191/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Płońskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
01.05. – 31. 12. 2016 r.

  8 miesięcy

50.000 zł
2.Porozumienie  Nr 3/2017 w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej zawarte 2 stycznia 2017 roku, podpisane przez Andrzeja Stolpę Starostę Powiatu Płońskiego i Andrzeja Pietrasika Burmistrza Miasta Płońsk.

 na mocy:


– Uchwały Rady Powiatu Płońskiego Nr XXXI/172/2016 z dnia 29 grudnia  2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Płońsk zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
– Uchwały Nr XXVII/191/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Płońskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
01.01. – 31. 12. 2017 r. 75.000 zł
3.Porozumienie  Nr 10/2018 w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej zawarte 2 stycznia 2018 roku, podpisane przez Andrzeja Stolpę Starostę Powiatu Płońskiego i Andrzeja Pietrasika Burmistrza Miasta Płońsk.
na mocy:

– Uchwały Rady Powiatu Płońskiego Nr XLIII/248/2017 z dnia 28 grudnia  2017  r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Płońsk zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
– Uchwały  Nr XXVII/191/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Płońskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej

01.01. – 31. 12. 2018 r.
75.000 zł
4.Porozumienie  Nr 24/2019 w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej zawarte 2 stycznia 2019 roku, podpisane przez Elżbietę Wiśniewską Starostę Powiatu Płońskiego i Andrzeja Pietrasika Burmistrza Miasta Płońsk.
na mocy:
 
– Uchwały Rady Powiatu Płońskiego Nr XLIII/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Płońsk zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
– Uchwały  Nr XXVII/191/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Płońskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

01. 01. – 31. 12. 2019 r.
76.725 zł