Galeria

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku pełni funkcję biblioteki powiatowej od 1 maja 2016 roku na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Powiatu Płońskiego i Burmistrzem Miasta Płońska.