Dawid Ben Gurion

ben2.jpg

Dawid Ben Gurion
, pierwotnie Dawid Grün urodził się 16 października 1886 roku w Płońsku. Zmarł 1grudnia 1973 roku w Tel Awiw – Jaffa. Izraelski polityk, działacz ruchu syjonistycznego, współtwórca Izraela. W 1905 roku współzałożyciel Poalej Syjon. Od 1906 roku w Palestynie w ramach osadnictwa żydowskiego. W latach 1912 – 14 studiował prawo w Stambule. Po wybuchu I wojny światowej, wraz z innym działaczem syjonistycznym, został zmuszony do emigracji. W latach 1916 – 18 przebywał w USA, gdzie był jednym z twórców żydowskiej organizacji młodzieży Hechaluc i Legionu Żydowskiego, z którym został skierowany do Egiptu,  gdzie otrzymał stopień kaprala. Od 1920  roku członek Rady Głównej Światowej Organizacji Syjonistycznej. Współzałożyciel (1920/21) i  do 1935 roku sekretarz generalny organizacji Histadrut (Powszechna Organizacja Robotników Żydowskich w Ziemi Izraela) i  w latach 1929/30 socjaldemokratycznej partii Mapai. Przewodniczący (1935 – 48)  Komitetu Wykonawczego Agencji Żydowskiej. W latach 1948 – 53 i 1955 – 63 premier i minister obrony. Ben Gurion zmobilizował Żydów z całego świata do finansowego poparcia Izraela, co stało się jednym z czynników wzrostu gospodarczego kraju. Podjął też decyzję o przyjęciu propozycji K. Adenauera zawarcia układu o reparacjach z RFN (wywołało to ostre spory w Izraelu). W 1965 dokonał, trwającego 3 lata, rozłamu w partii Mapai. W 1970 roku wycofał się z życia politycznego (po nieudanej próbie wystawienia własnej listy kandydatów w wyborach 1969 roku). Przekonany o perspektywach rozwoju Negewu zainicjował utworzenie Instytutu Badania Stref Pustynnych. Autor wielu publikacji omawiających powstanie państwa Izrael i jego politykę wobec państw arabskich. Pozostawił bogate archiwum, w tym kilkudziesięciotomowy dziennik.

modybengurionzrodziniwsptowarzyszamizpoalejsyjo.jpg    
Młody Ben Gurion z rodziną i współtowarzyszami z Poalej Syjon (Robotnicy Syjonu) w Płońsku, na krótko przed wyjazdem do Palestyny w 1906 roku

ben3.jpg                                        bezgurionwknesecie.jpg
                                                                                                               Młody Ben Gurion                                                                          Dawid Ben Gurion, pierwszy premier państwa Izrael, dokonuje 13 grudnia 1949 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              inauguracji pierwszego posiedzenia Knesetu 

Zdjęcia pochodzą ze strony: http://www.yadvashem.org                                                  

back home send pdf

Miejska Biblioteka Publiczna im Henryka Sienkiewicza jest finansowana przez samorząd Miasta Płońsk.
O bibliotece   |   Struktura biblioteki   |   KATALOG ON-LINE   |   Galeria   |   Aktualności   |   Polecane regionalia   |   Dla Dzieci   |   Kontakt
© http://4studio.net