Jak zostać czytelnikiem?

KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI JEST BEZPŁATNE !


Aby zostać czytelnikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Płońsku należy:
  • okazać się dowodem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty,legitymacja szkolna lub studencka, paszport);

  • wypełnić kartę zapisu tzw. zobowiązanie;

  • zapoznać się z obowiązującym regulaminem i zobowiązać do jego przestrzegania, wyrazić zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.);

  • jeśli nie masz 18 lat, kartę zapisu muszą podpisać rodzice lub opiekunowie prawni.SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE

home