Polecane nowości książkowe

Kartografia miast Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej do końca XIX wieku
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Autor: Agnieszka Bartoszewicz, Henryka Bartoszewicz
 
Przedmiotem pracy jest obraz kartograficzny miast Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej do końca XIX w., przy czym pominięte zostały kartografika Warszawy, które ze względu na swą liczebność wymagają oddzielnego opracowania. [...] Książka składa się z czterech rozdziałów prezentujących: podziały administracyjne Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej; zarys dziejów miast Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej; pomiary miast oraz powstawanie planów regulacyjnych i założeń urbanistycznych; mapy wielkoskalowe miast mazowieckich i dobrzyńskich oraz kartografów i geometrów. Drugą część pracy stanowią rozdziały, z których każdy poświęcony został konkretnemu miastu, złożone z dwóch części: 1) zarysu historii miasta ( aspekty ustrojowe i geograficzno - historyczne ) i 2) analizy zachowanych źródeł kartograficznych.  Część trzecia to ilustracje przedstawiające po jednej, najbardziej reprezentatywnej, mapie wielkoskalowej dla każdego miasta wraz z jej opisem katalogowym. Do pracy załączono bibliografię, indeks autorów map i wykaz skrótów.   

 
« Powrót
 

Miejska Biblioteka Publiczna im Henryka Sienkiewicza jest finansowana przez samorząd Miasta Płońsk.
O bibliotece   |   Struktura biblioteki   |   KATALOG ON-LINE   |   Galeria   |   Aktualności   |   Polecane regionalia   |   Dla Dzieci   |   Kontakt
© http://4studio.net