Polecane nowości książkowe

Szkolnoctwo elementarne na Mazowszu Północnym w latach 1815 - 1864
Wydawnictwo: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Autor: Józef Barański
 
"[...] Celem pracy jest próba ukazania możliwie pełnego obrazu szkolnictwa elementarnego na Mazowszu Północnym w latach 1815-1864 w kontekście uwarunkowań politycznych, społeczno-gospodarczych, narodowościowych, wyznaniowych i zawodowych. Problemy, jakie autor stawia i usiłuje rozwiązać, dotyczą między innymi: przyczyn znacznych różnic w sieci szkolnej między poszczególnymi obwodami (powiatami) regionu północnomazowieckiego (obejmującego terytorium województwa płockiego, a następnie guberni płockiej); stosunku poszczególnych stanów do szkolnictwa elementarnego i konsekwencji; struktury społeczności uczniowskiej z uwagi na płeć, pochodzenie stanowe i wyznaniowe oraz zróżnicowania kadry nauczycielskiej ze względu na wykształcenie, pochodzenie społeczne, wynagrodzenie. [..]"  

 
« Powrót
 

Miejska Biblioteka Publiczna im Henryka Sienkiewicza jest finansowana przez samorząd Miasta Płońsk.
O bibliotece   |   Struktura biblioteki   |   KATALOG ON-LINE   |   Galeria   |   Aktualności   |   Polecane regionalia   |   Dla Dzieci   |   Kontakt
© http://4studio.net