Warsztaty filozoficzne - Kultura, wiele kultur, wielokulturowość - Joanna Imienowska i Marta Alaborska
2017-11-17 14:37:18

Zobacz:
Galeria


Kultura, wiele kultur, wielokulturowość
to temat warsztatów filozoficznych, które odbyły się 16 listopada 2017 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Sienkiewicza
w Płońsku. Spotkania z płońskimi gimnazjalistami ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 4 poprowadziła filozof Joanna Imienowska w duecie z Martą  Alaborską, aktorką Teatru Polskiego w Warszawie.
Warsztaty filozoficzne zorganizowane w Światowy Dzień Filozofii stały się przyczynkiem do rozważań i dyskusji na wiele tematów nurtujących współczesną młodzież: Co to jest kultura, do czego się odnosi, jak ją rozumiemy, z  kim lub czym jest związana? Czy przydaje się w codziennym życiu, i jeżeli tak, to w jaki sposób, a jeżeli nie, to dlaczego? Po czym poznajemy, że wkraczamy w inną kulturę, lub spotykamy człowieka z innej kultury? Czy kultury mogą istnieć obok siebie nie zwalczając się nawzajem, jeśli tak lub nie to od czego
to zależy? Czy społeczeństwo wielokulturowe to utopia? Czy jest szansą czy zagrożeniem?

Warsztaty poprowadzone zostały metodą Lipmana, punktem wyjścia do dyskusji były czytane fragmenty książki Inna podróż Lotty Olsson i Marii Nilson Thore. Uczniowie żywo uczestniczyli w dyskusji wyrażając własne poglądy na postawione pytania. Wynikiem dyskusji były dwie konkluzje: kultura to dobre zachowanie, szacunek do siebie i innych oraz obyczajów ludzi zamieszkujących dany teren; warto poznawać inne kultury, podróżując należy dostosować się do kultury danego terenu.

Spotkanie stało się okazją do poznania oferty książek o tematyce filozoficznej będących w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza  w Płońsku.

Dorota Fryszkiewicz
Oddział dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. H. Sienkiewicza w Płońsku

back home send pdf

Miejska Biblioteka Publiczna im Henryka Sienkiewicza jest finansowana przez samorząd Miasta Płońsk.
O bibliotece   |   Struktura biblioteki   |   KATALOG ON-LINE   |   Galeria   |   Aktualności   |   Polecane regionalia   |   Oddział Dla Dzieci i Młodzieży   |   Kontakt
© http://4studio.net